Musiklinjen 1-2 år

Utmärkande för musiklinjen på Helsjön är den stora genrebredden. Fokus ligger både på din individuella utveckling på ditt instrument och på att du blir en rutinerad ensemblemusiker.

FÅTAL PLATSER KVAR

1 plats elbas, ensembleprofilen
1 plats piano ensembleprofilen
1 plats piano klassisk profil

Snabbfakta

Längd 1-2 år

Kursstart 19 augusti 2024

Terminstider 24/25 höstterminen 19 augusti – 20 december, lov v. 44
vårterminen 8 januari – 3 juni,
lov v. 7 & 16

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar en materialavgift på 1400 kr per termin samt avgift för lunch och fika. Bor du på internatet betalar du även rumshyra. 

Studiestödsnivå gymnasienivå (GY) 

Antagningsprov se respektive profil
Observera att söker du flera profiler gör du prov för respektive profil. 

Skolans antagningspolicy

Kontaktperson

Ulrika Johansson, 0320-20 58 30


Musiklinjen

En genrebred utbildning med tre profiler

Musiklinjen på Helsjön folkhögskola är en utbildning för dig som vill gå en genrebred musikutbildning och som studerande har du stort inflytande på utformningen av den. Du får enskild undervisning på två instrument (på klassisk profil är det valbart med bi-instrument), spela i ensemble, musikteori och gehör, kör, samt ett antal andra ämnen som tillsammans ger en bra grund för högre musikstudier t e x musiker och musiklärare på Musikhögskolan. Musiklinjen på Helsjön folkhögskola passar också utmärkt för dig som vill utveckla ditt musicerande utan planer på vidare högre musikstudier.

Profiler

Musiklinjen har tre profiler med olika inriktningar:

  • Ensemble (pop/rock/jazz) med genrebredd
  • Klassisk med genrebredd
  • Vokalgrupp med genrebredd

Många av ämnena och tillvalen är gemensamma för de olika profilerna. Undervisningen bedrivs till största delen på skolan men vi har också externa instrumentallärare.  Skolan står för resekostnaden om du behöver åka till
undervisningen.

Projekt och konserter

Stora delar av läsåret går efter ett grundschema där undervisningen bedrivs i helklass och i mindre grupper. Instrumentlektioner ges individuellt. Vissa veckor bryter vi schemat och jobbar i projektform. Det kan vara olika genrebreda projekt, turnévecka och förberedelse inför olika konserter.
Konserter och föreställningar både på och utanför skolan är en viktig del av undervisningen liksom gästföreläsare och clinics. Tjolöholms julmarknad, Skeppet och Nefertiti i Göteborg är några av de scener vi uppträtt på de senaste åren. 
Vi utnyttjar närheten till Göteborg genom konsert- och operabesök.

Temadagar

Fyra gånger per år har vi gemensamma temadagar tillsammans med skolans övriga utbildningar.

Spellista: Musiklinjen på Youtube

Lärare på musiklinjen

Lärarna på Helsjöns musiklinje har lång erfarenhet och står tillsammans för en bred kunskap, både teoretisk och praktisk. Här presenterar vi dem lite närmare!


Följ oss på sociala medier:


Kontakta oss på Musiklinjen

Ulrika Johansson

Linjeledare för Musiklinjen, undervisar i sång och sångensemble

ulrika.johansson@helsjon.se
0320-20 58 41

Mikko Hildén

Lärare på Musiklinjen, undervisar i gitarr, ensemble, improvisation och gehör

mikko.hilden@helsjon.se

Sandro Legan

Lärare på Musiklinjen, undervisar i trumset, slagverk och rytmensemble

info@helsjon.se

Helen Sällfors

Lärare på Musiklinjen. Undervisar i piano, kammarmusik och musikhistoria

helen.sallfors@helsjon.se

David Vessby

Lärare på Musiklinjen, undervisar i improvisationspiano, ensemble, musikproduktion, musikteori och brukspiano

david.vessby@helsjon.se

Johan Örtlund

Lärare på Musiklinjen, undervisar i kontrabas, elbas, musikteori, gehör, ensemble och improvisation

johan.ortlund@helsjon.se

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30