Musiklinjen 1-2 år

Utmärkande för musiklinjen på Helsjön är den stora genrebredden. Fokus ligger både på din solistiska utveckling på ditt instrument och på att du blir en rutinerad ensemblemusiker.

ansökan stängd för läsåret 21/22

Snabbfakta

Längd 1-2 år

Kursstart 18 augusti 2021

Terminstider 21/22 höstterminen 18 augusti – 17 december, lov v. 44
vårterminen 11 januari – 3 juni,
lov v. 7 & 15

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar för lunch, material, resor, speciella arrangemang m.m. Bor du på internatet betalar du även rumshyra. 

Antagningsprov P g a Covid 19 sker antagningen till 2021/2022 digitalt via videoinspelningar.

Kontaktperson

Ulrika Johansson, 0320-20 58 30


Musiklinjen

Musiklinjen på Helsjön folkhögskola ger en gedigen grund för högre musikstudier t ex musiker och musiklärare på Musikhögskolan. Den passar också dig som vill använda musiken i ett annat yrke eller för att utveckla dina musikaliska färdigheter som fritidsmusiker.

Observera att efter att du gjort en ansökan ska du även skicka in antagningsprovet


Individuell utformning

Som studerande på musiklinjen har du stort inflytande på utformningen av din utbildning.

Du får enskild undervisning i två instrument. Varje vecka har du 60 individuella minuter och de kan fördelas 40 + 20 eller 30+ 30. Undervisningen bedrivs till största delen på skolan men vi har också externa instrumentallärare.  Skolan står naturligtvis för resekostnaden om du behöver åka till undervisningen.

Gruppundervisning

Undervisningen i gehörslära, musikteori, musikproduktion och ensemble bedrivs i mindre grupper, 5-8 personer. I dirigering 10-12 pers. Kör är storgruppsämne – hela musiklinjen tillsammans.  Du har två gemensamma lektioner/vecka, där gruppen består av de som studerar samma instrument som du.

Konserter

Konserter och föreställningar både på och utanför skolan är en viktig del av undervisningen liksom gästföreläsare och clinics. En hel del tid ägnar vi därför åt förberedelse och genomförande av konserter både på Helsjön, på andra skolor och på evenemang i närområdet. Vi utnyttjar närheten till Göteborg genom konsert- och operabesök.

Temadagar

Fyra gånger per år har vi gemensamma temadagar tillsammans med skolans övriga utbildningar.


Ämnen & tillval

Musiklinjen innebär både bredd och fördjupning i en mängd ämnen: sång/instrument, ensemblespel, musikteori och gehörslära, körsång, rytmensemble, dirigering, arrangering och komposition, musikproduktion, improvisation m.m.

Lärare på musiklinjen

Lärarna på Helsjöns musiklinje har lång erfarenhet och står tillsammans för en bred kunskap, både teoretisk och praktisk. Här presenterar vi dem lite närmare!


Kontakta oss på Musiklinjen

Kalle Widén

Lärare på Musiklinjen, undervisar i musikproduktion och ensemble

kalle.widen@helsjon.se
0320-20 58 30

Sonja Saras

Lärare på Musiklinjen, undervisar i pianospel, gehörslära, kammarmusik, ensembleledning och kör

sonja.saras@helsjon.se
0320-20 58 30

Leif Jonsson

Lärare på Musiklinjen, undervisar i trumset, slagverk och rytmensemble

leif.jonsson@helsjon.se
0320-20 58 30

Ulrika Johansson

Linjeledare för Musiklinjen, undervisar i sång och sångensemble

ulrika.johansson@helsjon.se
0320-20 58 30

Mikko Hildén

Lärare på Musiklinjen, undervisar i gitarr, ensemble, improvisation och gehör

mikko.hilden@helsjon.se
0320-20 58 30

Dan Evmark

Lärare på Musiklinjen, undervisar i improvisationspiano, arrangering & komposition, ensemble, brukspiano och musikteori

dan.evmark@helsjon.se
0320-20 58 30

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30