Alla utbildningar

Här hittar du alla våra linjer, distanskurser och kortkurser

Allmän kurs

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET FÖR HÖGRE STUDIER

Musiklinjen

UTVECKLAS SOM SOLIST OCH FÅ EN GRUND FÖR HÖGRE STUDIER

Odlarglädje & skapelsekärlek

MILJÖPSYKOLOGI, TEOLOGI OCH PRAKTISK ODLING

Kyrkans grundkurs

DISTANSKURS FÖR DIG SOM SKA ARBETA I SVENSKA KYRKAN

Bibelkursen Både&

HÅLLFAST TRO – HÅLLBART LIV

Kristen spiritualitet

Att vara kyrka

Bibelskola Hanna och Symeon

Bibelskola A, Be, Se

Helsjöns basår – för invandrare i Göteborg

Vuxen väg till tro – katekumenatet

Kyrkvärdskurs grundkurs 16-17 september eller 11-12 november

Kyrkvärdskurs grundkurs 3-4 februari

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30