fbpx

Kostnader för dig som deltagare

All undervisning är fri. Det Du betalar för är studielitteratur, material, studieresor, kost och logi samt gruppolycksfallsförsäkring (obligatorisk). Nedanstående kostnader gäller studerande på Allmän, Bibel och Musik . För deltagare på övriga kurser finns information under respektive kurs.

Studierna bedrivs i huvudsak under dagtid men innebär ibland aktiviteter under kvällstid. Det anordnas även studiebesök, studieresor och teaterbesök. Dessa aktiviteter bekostas helt eller delvis av deltagarna själva.

Inackorderingsavgiften gäller för logi hela terminen och för mat (frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällsmat) måndag t o m fredag lunch (men inte för lovveckor). Avgiften delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Inackorderingsavgift enkelrum
Hösten 2021, 23 495:- och våren 2022, 27 195:- inklusive mat (obligatoriskt). Ungefärlig månadskostnad 6 000 :-, varav hyra 3 000:-.

För internatet (logi och kost) gäller två veckors uppsägningstid.

För Dig som vill äta i skolans matsal under helgerna finns möjlighet att köpa enstaka måltider eller betala 270 kr för samtliga måltider under en helg. Observera att under rådande pandemi serveras ingen mat på helgerna. Istället kan man köpa frysta matlådor för 50 kr i Lilla Boden.

Kostnad för förmiddagskaffe och lunch
för deltagare som inte bor på skolan
måndag – fredag (obligatoriskt för alla) 6 875:- för vårterminen 2021, 6 350:- för höstterminen 2021 och 7 115:- för vårterminen 2022.

Kostnaden delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Kurslitteratur och datorhyra
Kostnaden för litteratur ligger på 500-1500 kr och varierar mellan de olika utbildningarna. Skolan köper in litteratur och ofta går det att hyra/läsår för att hålla nere kostnaden.

Studierna på Allmän kurs förutsätter tillgång till dator i undervisningen. Om du inte har en egen så kan du hyra en Chromebook för 1 350 kr/läsår.

Kopiering och studieresor
Utöver ovanstående kostnader tillkommer 400 kr/termin för kopierat undervisningsmaterial och studieresor.

Vid bekräftelse av erbjuden plats betalas 400 kr i förskott. Avgiften återbetalas ej om Du lämnar återbud till bekräftad plats.

Studiestöd
Information om studiestöd hittar du på Folkhögskola.nu eller hos CSN.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30