Kostnader för dig som deltagare

All undervisning är fri. Det Du betalar för är studielitteratur, material, studieresor, kost och logi samt gruppolycksfallsförsäkring (obligatorisk). Studerande på allmän kurs som ej har en egen bärbar dator att använda i skolan betalar även hyra av dator. Nedanstående kostnader gäller studerande på Allmän, Bibel och Musik . För deltagare på övriga kurser finns information under respektive kurs.

Studierna bedrivs i huvudsak under dagtid men innebär ibland aktiviteter under kvällstid. Det anordnas även studiebesök, studieresor och teaterbesök. Dessa aktiviteter bekostas helt eller delvis av deltagarna själva.

Inackorderingsavgiften gäller för logi hela terminen och för mat (frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällsmat) måndag t o m fredag lunch (men inte för lovveckor). Avgiften delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Inackorderingsavgift enkelrum
Hösten 2022, 24 140:- och våren 2023, 27 580:- inklusive mat (obligatoriskt). Ungefärlig månadskostnad 6000 :-, varav hyra 3000:-.

För internatet (logi och kost) gäller två veckors uppsägningstid.

För Dig som vill äta i skolans matsal under helgerna finns möjlighet att köpa enstaka måltider eller betala 220 kr för samtliga måltider under en helg. 

Kostnad för förmiddagskaffe och lunch
för deltagare som inte bor på skolan
måndag – fredag (obligatoriskt för alla) 6500:- för höstterminen 2022 och 7410:- för vårterminen 2023.

Kostnaden delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Kurslitteratur och datorhyra
Kostnaden för litteratur ligger på 500-1500 kr och varierar mellan de olika utbildningarna. Skolan köper in litteratur och ofta går det att hyra/läsår för att hålla nere kostnaden.

Studierna på Allmän kurs förutsätter tillgång till dator i undervisningen. Om du inte har en egen så kan du hyra en Chromebook för 1 350 kr/läsår.

Kopiering och resor
Utöver ovanstående kostnader tillkommer 400 kr/termin för bland annat kopierat undervisningsmaterial och kostnader i samband med resor.

Vid bekräftelse av erbjuden plats betalas 400 kr i förskott, för musiklinjen är avgiften 750 kr. Avgiften återbetalas ej om Du lämnar återbud till bekräftad plats.

Studiestöd
Information om studiestöd hittar du på Folkhögskola.nu eller hos CSN.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30