Kostnader för dig som deltagare

All undervisning är fri. Det Du betalar för är studielitteratur, material, studieresor, kost och logi samt gruppolycksfallsförsäkring (obligatorisk). Studerande på allmän kurs som ej har en egen bärbar dator att använda i skolan betalar även hyra av dator. Nedanstående kostnader gäller studerande på Allmän kurs, bibelskola Både& och Musiklinjen . För deltagare på övriga kurser finns information under respektive kurs.

Studierna bedrivs i huvudsak under dagtid men innebär ibland aktiviteter under kvällstid. Det anordnas även studiebesök, studieresor och teaterbesök. Dessa aktiviteter bekostas helt eller delvis av deltagarna själva.

Inackorderingsavgiften gäller för logi hela terminen och för mat (frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällsmat) måndag t o m fredag lunch (men inte för lovveckor). Avgiften delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Inackorderingsavgift enkelrum
Våren 2024, 29 645 :-
Hösten 2024, 27 530 :-
Våren 2025, 30 240:- inklusive mat (obligatoriskt). Ungefärlig månadskostnad 6400 :-, varav hyra 3650:-.

För internatet (logi och kost) gäller två veckors uppsägningstid.

För Dig som vill äta i skolans matsal under helgerna finns möjlighet att köpa enstaka måltider eller betala 420 kr för samtliga måltider under en helg. 

Kostnad för förmiddagskaffe och lunch
för deltagare som inte bor på skolan, måndag – fredag (obligatoriskt för alla) är 7950:- för vårterminen 2024, 8 180:- för höstterminen 2024 och 9 150:- för vårterminen 2025 .

Kostnaden delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Kurslitteratur och datorhyra
Kostnaden för litteratur ligger på 500-1500 kr och varierar mellan de olika utbildningarna. Skolan köper in litteratur och ofta går det att hyra/läsår för att hålla nere kostnaden.

Studierna på Allmän kurs förutsätter tillgång till dator i undervisningen. Om du inte har en egen så kan du hyra en Chromebook för 1 200 kr/läsår.

Kopiering och resor
Utöver ovanstående kostnader tillkommer 400 kr/termin för bland annat kopierat undervisningsmaterial och kostnader i samband med resor.

Vid bekräftelse av erbjuden plats betalas 400 kr i förskott, för musiklinjen är avgiften 750 kr. Avgiften återbetalas ej om Du lämnar återbud till bekräftad plats.

Studiestöd
Information om studiestöd hittar du på Folkhögskola.nu eller hos CSN.

RSS CSN informerar

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30