Hållbarhet och miljö

Helsjön Folkhögskola implementerar miljö- och hållbarhetsaspekter i den ordinarie verksamheten. Genom att ta ett ansvar för vår gemensamma miljö och jord är folkhögskolan en aktiv del i den rörelse som arbetar för en mer hållbar värld. Helsjön folkhögskola låter kurser, temadagar, livsmedel och den lokala miljön påverkas av ett hållbarhetsperspektiv och driver aktivt frågor som behandlar miljö och hållbarhet.

På Helsjön köper vi fairtrademärkta produkter. Vi är KRAV-certifierade och nästan 50 % av maten som serveras är KRAV-godkänd eller motsvarande. Vi  serverar gärna både vegetariskt och vegankost till dig som önskar det.

Helsjön folkhögskola är miljödiplomerade sedan 2001. Vi använder Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem där vi nu är diplomerade på den högsta nivån. Du kan läsa mer i diplomeringshandboken
Den senaste externa revisionen genomfördes i oktober 2023 med följande diplomeringsutlåtande:

Vi diplomerare är oerhört imponerade av ert ambitiösa hållbarhetsarbete och hur väl implementerat det är i er organisation.

Vi vill särskilt lyfta ert arbete med ”One planet plate”, er satsning på alternativa energikällor och era kurser och utbildningar kring hållbarhetsfrågor. Tillsammans med er vision har ni tre ledord; hållbarhet, bildning och andlighet. Det är få som på ett sådant tydligt sätt som ni, kopplar samman tro/undervisning/diakoni med hållbarhetsarbetet.

Ni har insett att en viktig del av hållbarhetsarbetet handlar om en omvändelse till att se på världen, med alla dess former av liv, utifrån Guds kärleksfulla ögon.

Vi kan se att det finns goda rutiner och en bra struktur som möjliggör en fortsatt utveckling av ert redan goda hållbarhetsarbete.

Ni uppfyller väl kraven och är godkända på första externrevisionen efter fas 3 i Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling.

Helsjöns vision:

Helsjön folkhögskola tar ansvar för att förvalta den gåva som skapelsen utgör. 
I all verksamhet förvaltar vi jordens resurser hållbart och bidrar på så sätt till ett rättvist och solidariskt samhälle. Helsjön folkhögskola är en plats som skapar hopp och tro för framtiden.

Helsjöns miljöpolicy:

 • Vår vision och miljöpolicy är en naturlig del i vår utbildningsverksamhet, i utbildning och hur vi handlar.
 • Vi är en plats där vi visar på möjlighet till förändring för att därigenom skapa hopp och tro på framtiden.
 • Vi försöker inspirera och utbilda de människor vi möter i ämnen som rör miljö och global rättvisa.
 • Vi låter ansvaret för skapelsen genomsyra våra beslut och hela vår verksamhet i stort och smått.
 • Vi främjar väl fungerande kretslopp, biologisk mångfald, och en god hushållning med naturens resurser.
 • Vi arbetar för en rättvis fördelning av jorden resurser.
 • Vi styr och leder vår verksamhet i riktning mot en hållbar utveckling. Vi utmanar och förbättrar ständigt verksamheten för ökad hållbarhet och global rättvisa.
 • Vi ökar andelen hållbara transporter genom att följa vår resepolicy och klimatkompensera genom miljöfonden.
 • Vi håller oss ajour med aktuell lagstiftning.
 • Vi arbetar med att minska belastningen på miljön genom att använda säsongens råvaror, välja ekologiskt, om möjligt KRAV-märkt och råvaror med låg klimatpåverkan.
 • Vi arbetar för reducerad energianvändning och att främja smarta val som minskar klimatpåverkan.

På Helsjön använder vi Fairtrade-märkta produkter i möjligaste mån.

Vi serverar endast Fairtrade-märkt och ekologiskt kaffe. Dessutom erbjuder vi alltid Fairtrade-märkt te och chokladdryck.

Vi använder endast Fairtrade- och ekologisk kakao och vi serverar Fairtrade-märkta och ekologiska bananer.

Fairtrade är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. När du köper Fairtrade-varor bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.

 • Du ser till att arbetare och odlare får skäligt betalt.
 • Du motverkar barnarbete.
 • Du främjar demokratin och organisationsrätten.
 • Du motarbetar diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro.
 • Du uppmuntrar ekologiskt odlande.
 • Du får produkter med god smak och kvalité.

Lilla Boden
På Helsjön Folkhögskola vill vi öka kunskapen om Rättvis handel genom folkbildning, information och försäljning. Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd.

I Lilla Boden, numera medlem i Fair Trade återförsäljarna, säljer vi hantverk, choklad och livsmedel från många olika producenter både medlemmar i WFTO, World Fair Trade Organisation, och Fairtrademärkta produkter enligt FLO, Fairtrade International. Dessutom finns det andra varor som skrivmaterial, böcker, CD-skivor och hygienartiklar eftersom vi vill vara en service för våra gäster både på folkhögskolan och på kursgården.

Öppettider
Under terminstid i regel öppet vardagar 12.30 – 13.15 eller efter överenskommelse på telefon 0320-20 58 35 eller 0761-07 34 94. Ring gärna i förväg om du vill komma hit bara för att handla så vi säkert kan hjälpa dig, då beläggningen särskilt sommartid kan variera mycket och Lilla Boden i första hand servar våra gäster på skolan/kursgården.

Kontaktperson

Karin Hugert

E-post: karin.hugert@helsjon.se
Telefon: 0320-20 58 34

Jag jobbar bland annat med skolans hållbarhetsarbete, och ansvarar för Fair trade-försäljningen i Lilla boden.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30