Våra utbildningarOdlarglädje & Skapelsekärlek

Odlarglädje & Skapelsekärlek

I naturen förenas jord och himmel, det fysiska och det andliga. Där påminns vi om livets växt och mognad. I sin skapelse låter Gud oss ana sitt innersta väsen.

Som människor är vi satta att förvalta hela Guds skapelse. Som kristna är vi kallade att visa på hoppet om att Gud vill rädda hela sin skapelse för en ny framtid som är större än vi kan ana. Hur förvaltar jag mitt liv och den plats på jorden som Gud gett mig att leva på?
Hur kan jag låta naturen bli en bild för framtidshopp?

“I sin skapelse låter Gud oss ana sitt innersta väsen”

Under kursen fördjupar vi  oss i detta utifrån tre perspektiv: Teologi, miljöpsykologi och odlande. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt och kan t ex innebära:

  • Ekologisk odling av allt från grönsaker och altarblommor.
  • Utformande av miljöer utifrån olika behov, t ex för hälsa och välbefinnande, för stillhet och lugn eller som mötesplats.
  • Ny kunskap om hur naturen påverkar hela människan och hur Gud möter oss i naturen.

 

 

DISTANSKURS PÅ HALVFART

Kursen ges i samarbete med Lunds och Göteborgs stift.
Distanskurs på halvfart med åtta obligatoriska träffar á 2-3 dagar/tillfälle (sammanlagt 21 dagar) förlagda till Helsjöns folkhögskola.
Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med uppgifter på egen hand och projektarbete med diskussion och reflektion virtuellt.
Kursen ges med hänsyn till att även den som är funktionsnedsatt ska kunna delta; lokaler är tillgänglighetsanpassade och vi har även upphöjda odlingsbäddar för den som t ex är rullstolsburen.

MÅL

Ökad kunskap om odlande och hur natur och utemiljö kan berika den enskildes liv och även tas tillvara i kyrkans arbete.

MÅLGRUPP

  • Du som är nyfiken på samspelet mellan natur, människa och Gud och är beredd på att få jord under naglarna.
  • Anställda och ideella inom kyrkan som vill ta till vara på och utveckla naturen och odlandet som en del i församlingens arbete.

 

Kurstid
1 februari till 24 november 2021.  28/6 –  30/7 utan lärarhandledning. Obligatoriska träffar på Helsjön folkhögskola: 1-3 februari, 15-17 mars, 19-20 april, 24-26 maj, 30 augusti- 1 september, 27-28 september, 25-26 oktober samt 22-24 november.

Utbildningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi vid träffarna på Helsjön. 1 840 kr vid 3-dagarsträff och 1 045 kr vid 2-dagarsträff. Den som inte bor betalar 600 kr vid 3-dagarsträff och 425 kr vid 2-dagarsträff. I priset ingår avgift för studiebesök, försäkring och kopiering. Tillkommer 100 kr/träff för materialkostnader. Kurslitteratur tillkommer.

Studiemedel
Kursen berättigar till studiemedel från CSN 50% (ej 28 juni-30 juli).

Kursansvariga Helsjön
Karin Hugert och Gabriella Åberg. Eventuella frågor om kursen ställs till karin.hugert@helsjon.se 0320-20 58 35

Medverkande
Peder Wendefors, pastor och trädgårdsmästare, Björnhyltans trädgård samt gästföreläsare. Under kursen kommer vi också att göra flera studiebesök.

 

Ansökan
Ansökningstiden har gått ut för kursstart vårterminen 2021