Våra utbildningarÖvriga kurserOdlarglädje & Skapelsekärlek

Odlarglädje & Skapelsekärlek

I en trädgård förenas jord och himmel, det fysiska och det andliga. Som människor är vi satta att förvalta hela Guds skapelse. Hur förvaltar jag mitt liv och den plats på jorden som Gud gett mig att leva på? Som kristna är vi kallade att visa på hoppet om att Gud vill rädda hela sin skapelse för en ny framtid som är större än vi kan ana. I naturen och odlandet påminns vi om livets växt och mognad. I sin skapelse låter Gud oss ana sitt innersta väsen.

Under denna kurs vill vi utifrån olika teman fördjupa oss i detta och arbeta både teoretiskt och praktiskt med odlande, miljö och natur utifrån ett kristet perspektiv. Det kan t ex innebära:
– ekologisk odling av grönsaker och altarblommor

– en trädgård för meditation och bön

– miljöer för hälsa och välbefinnande

– en mötesplats för integration, möten med människor i bygden och möten med Gud.

Den teoretiska utgångspunkten är, förutom odlingskunskap, både teologisk och miljöpsykologisk.

Målgrupp

  • Den som älskar Guds skapelse och vill förvalta den genom att odla i täppa, kolonilott eller på balkong.
  • Anställda eller ideella inom kyrkan som vill ta till vara på och utveckla naturen och odlandet som en del i församlingens arbete.

 

Innehåll och upplägg

  • Kursen ges i samarbete med Lunds och Göteborgs stift.
  • Distanskurs på halvfart med åtta obligatoriska träffar á 2-3 dagar/tillfälle (sammanlagt 20 dagar) förlagda till Helsjöns folkhögskola.
  • Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med egna studier utifrån uppgifter och projektarbete med diskussion och reflektion virtuellt.
  • Kursen ges med hänsyn till att även den som är funktionsnedsatt ska kunna delta; lokaler är handikappanpassade och vi har även upphöjda odlingsbäddar för den som t ex är rullstolsburen.

 

Mål
Ökad kunskap om odlande och hur natur och utemiljö kan berika den enskildes liv och även tas tillvara i kyrkans arbete.

Kursplan

Kurstid
10 februari till 20 november 2020.  29/6 –  2/8 utan lärarhandledning. Obligatoriska träffar på Helsjöns folkhögskola: 10-12 februari, 9-11 mars, 20-21 april, 18-20 maj, 24-26 augusti, 21-22 september, 19-20 oktober samt 16-18 november.

Kursen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi vid träffarna på Helsjön. 1 760 kr vid 3-dagarsträff och 1005 kr vid 2-dagarsträff. Den som inte bor betalar 575 kr vid 3-dagarsträff och 410 kr vid 2-dagarsträff. I priset ingår avgift för studiebesök, försäkring och kopiering. Tillkommer 100 kr/träff för materialkostnader. Kurslitteratur tillkommer.

Studiemedel
Kursen berättigar till studiemedel från CSN 50% (ej 29/6-31 juli).

Kursansvariga Helsjön
Karin Hugert och Gabriella Åberg. Eventuella frågor om kursen ställs till karin.hugert@helsjon.se 0320-20 58 35

Medverkande
Peder Wendefors, pastor och trädgårdsmästare, Björnhyltans trädgård samt gästföreläsare. Under kursen kommer vi också att göra flera studiebesök.

 

Ansökan
Gör du i nedanstående formulär, senast den 15 november.

Kursansökan Odlarglädje och Skapelsekärlek

 

Verification