Kyrkvärdskurser

Ansökan eller anmälan till kurs gör du via ett formulär på respektive kurssida. Har du frågor om en kurs? Hör av dig till oss på 0320-20 58 40 eller info@helsjon.se.

Kyrkvärdskurs – Gudstjänst och förbön 25-26 oktober 2024

Målgrupp: Kyrk- och gudstjänstvärdar Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter En fördjupningskurs för den som tidigare gått kyrkvärdskurs grund. Arrangör: …

Kyrkvärdskurs – teologisk fördjupning dop och nattvard 17-18 maj 2024

I denna kurs fördjupar vi oss i dopet och nattvardens mening och liturgier. Vi läser vad Kyrkoordningen skriver om dop och nattvard samt funderar kring kyrkvärdens roll i dessa två sakrament. Målgr…

Kyrkvärdskurs grundkurs 27-28 september 2024

Under kursen arbetar vi med kyrkvärdens uppgifter och ser vad säger Kyrkoordningen om kyrkvärdskapet. Vi går igenom kyrkoåret, de liturgiska färgerna och ser på kyrkorummet och gudstjänstens huvudd…

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30