Nätverk och samarbeten

Nätverket Grön diakoni

Nätverket Grön diakoni är ett öppet och tillgängligt forum för påfyllnad, inspiration och fortbildning inom området Grön diakoni – nationellt och ekumeniskt.

Följ med till Helsjön

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30