Nätverk och samarbeten

Nätverket Grön diakoni

Nätverket Grön diakoni är ett öppet och tillgängligt forum för påfyllnad, inspiration och fortbildning inom området Grön diakoni – nationellt och ekumeniskt.

Anafora i Egypten

Sedan början av 2000-talet har Helsjön folkhögskola haft utbyte med den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten. Utbytet bygger på ett folkbildningsarbete med centrum på Anafora, ett retreat-, utbildnings- och upplevelsecenter utanför Kairo.

Följ med till Helsjön

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30