Helsjöns kapell

Du är välkommen att fira andakt och gudstjänst i skolans vackra kapell.

Morgonbön hålls mån – fre kl. 8.50

Under loven firas som regel inte gudstjänst eller andakter.

Kapellet är byggt 1995 och det vackra altarfönstret är smyckat av ett krucifix som tillverkades till skolans tidigare “krypta” av konstnär Eva Spångberg 1974.


Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30