Helsjöns kapell

Du är välkommen att fira andakt och gudstjänst i skolans vackra kapell.

Morgonbön hålls mån – fre kl. 8.50

Under loven firas som regel inte gudstjänst eller andakter.

Kapellet är byggt 1995 och det vackra altarfönstret är smyckat av ett krucifix som tillverkades till skolans tidigare “krypta” av konstnär Eva Spångberg 1974.

Var gärna med oss i en daglig bön för Helsjön:

Helsjöbönen

Måndag: Gud, vi kommer inför Dig idag och tackar för Helsjön. Tack för allt den här platsen och skolan fått betyda för många människor genom åren. Vi ber att Helsjön också fortsättningsvis ska få vara en välsignad plats, där Du blir ärad och där vi alla, var och en med våra gåvor och uppgifter tillsammans ska få växa i en god jordmån, under Ditt beskydd. Vi ber idag för dem som städar skolan, dem som arbetar i köket och Lilla boden, för våra vaktmästare och vår kanslipersonal. Tack för var och en av dessa medarbetare. Tack för det arbete de utför för att vi alla ska kunna trivas här. Låt dem finna god gemenskap och glädje i sitt arbete. Kom med goda idéer och ge dem den kraft de behöver, dag för dag.

Tisdag: Gud, vi kommer inför Dig idag och ber för Allmän kurs och Lärarassistentutbildningen, för studerande och lärare. Låt Helsjöns utbildningar få vara en god växtplats, för kunskap och gemenskap. Kom till alla lärare med inspiration, dag för dag. Vi ber att du ska ge alla studerande glädje i skolarbetet och vilja att kämpa med det som är svårt. Tack för din stora omsorg om var och en av dem. Tack för att du håller deras framtid i dina goda händer. Vi tackar också för vår bibliotekarie och för vårt bibliotek: låt det fortsätta vara en plats öppen för goda tankar, möten och samtal.

Onsdag: Gud, vi kommer inför Dig idag och tackar för vårt kapell. Låt andakter och gudstjänster ske till Din ära och till människors tröst och uppmuntran. Kom med vishet och inspiration till vår skolpräst. Håll Din hand över alla själavårdssamtal och dem som övar musik härinne. Kom med ett särskilt tilltal till var och en som övar att gå bönens väg. Kom Helige Ande och tänd en längtan i våra hjärtan, efter Dig. Vi ber idag också för Musiklinjen, dess studerande och lärare. Låt Musiklinjen få vara en god växtplats, med arbetsglädje och gemenskap. Kom till alla lärare med inspiration, dag för dag. Tack för allt det som musiken betyder för oss. Låt våra musiker utvecklas och fördjupas, i lyhördhet och skicklighet – med just den unika röst och det tonspråk som du vill ge var och en.

Torsdag: Gud, vi kommer inför Dig idag och ber att du åter igen ska sända studerande till Bibellinjen här på Helsjön. Vi tackar för vår dagbibelskola Hanna och Symeon, Kyrkans grundkurs och våra bibelskolor runtom i stiftet. Vi ber för lärare och studerande. Öppna deras ögon och hjärtan för Ditt Ord. Gör Din kallelse tydlig, visa vägen framåt, för dem som idag funderar på vilken väg de ska välja. Kom med inspiration och glädje i arbetet, gör oss var och en lyhörda för Din röst.

Fredag: Gud, vi kommer inför Dig idag och ber för trakten kring Helsjön, alla som bor och arbetar här, unga och gamla. Vi ber om goda relationer, öppna hjärtan – både gentemot varandra och mot nya människor som kommer hit. Gör vår gemenskap trygg och öppen, hjälp oss att bjuda in dem som söker sig hit till vår gemenskap. Vi ber idag för Helsjöns styrelse, ge dem vishet att fatta kloka beslut för Helsjön, ge dem glädje i sitt arbete. Vi ber för vår rektor, Lise-Lotte. Ge henne den ork hon behöver, ge henne vishet och inspiration, dag för dag. Vi ber för alla på skolan som står i ett ledaransvar: linjeledare, husmor, chef för vaktmästeriet, föreståndare för kursgård och internat. Vi ber för Helsjöns framtid. Låt Din vilja ske, med skolan och oss, var och en. Vi lägger denna dag och det som händer här i helgen i Dina goda händer. I Jesu namn. Amen.


Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30