Studeranderätt

Helsjön folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man vända sig till det studeranderättsliga rådet (FSR) och få sitt ärende prövat. Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

 • Information innan den studerande är antagen
 • Information vid kursstart
 • Deltagarinflytande och studeranderätt
 • Avgiftsfri undervisning
 • Intyg
 • Om en kurs upphör eller ställs in
 • Utvärdering
 • Försäkringar
 • Disciplinära åtgärder
 • Arkiv– och sekretessregler

  Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

För att ta del av de policydokument vi arbetar efter klicka på rubriken nedan så kommer du till aktuellt dokument. 

“Allt du behöver veta” är en informationsbroschyr som delas ut till dig som studerar på Allmän kurs och Musiklinjen. Där har vi samlat det som vi tycker är viktigt för dig som student att känna till. Under läsårets första vecka går vi igenom den tillsammans. 

Antagningpolicy
Arkivregler för Helsjön folkhögskola
Disciplinära åtgärder
Likabehandlingsplan

Rutiner för uppföljning vid bristande närvaro
Policy gällande alkohol och narkotika

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30