Helsjöns organisation

Helsjön folkhögskola leds av Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola (förkortas Helsjöns styrelse). Styrelsen för Helsjön folkhögskola utses av en valberedning bestående  av representanter från Göteborgs stiftsstyrelse, Göteborgs stadsmission, Svenska kyrkans unga och Sensus.

Styrelsen
Gunnar Törnqvist, ordförande, 
gunnar@gunnartornqvist.se, 0708-871187
Malin Oest, vice ordförande
Anders Helgesson
Helena Ledwon
Gudrun Norrfjärd
Mikael Risenfors
Sara Larsson

samt rektor Elise Arnell

Personalrepresentant
Anna Aspegren

Revisorer
Utsedda av Helsjöns styrelse
Maria Claesson, ACREVI
Bengt Axbrink
Björn Ellison, ersättare, ACREVI
Sten-Edgar Staxäng, ersättare

Utsedda av Göteborgs stiftsstyrelse
Kai Bengtsson
Lisbeth Kjöllerström, ersättare

Helsjöns styrelse tillsammans med biskop Susanne Rappmann

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30