Helsjöns organisation

Helsjön folkhögskola leds av Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola (förkortas Helsjöns styrelse). Styrelsen för Helsjön folkhögskola utses av en valberedning bestående  av representanter från Göteborgs stiftsstyrelse, Göteborgs stadsmission, Svenska kyrkans unga och Sensus.

Styrelsen
Gunnar Törnqvist, ordförande, 
gunnar@gunnartornqvist.se, 0708-871187
Malin Oest, vice ordförande
Anders Helgesson
Helena Ledwon
Gudrun Norrfjärd
Ingvar Henriksson
Sara Larsson

samt rektor Elise Arnell

Personalrepresentant
Anna Aspegren

Revisorer
Utsedda av Helsjöns styrelse
Maria Claesson, ACREVI
Bengt Axbrink
Björn Ellison, ersättare, ACREVI
Sten-Edgar Staxäng, ersättare

Utsedda av Göteborgs stiftsstyrelse
Kai Bengtsson
Lisbeth Kjöllerström, ersättare

Från vänster: Elise Arnell, Gunnar Törnqvist, Gudrun Norrfjärd, Anders Helgesson, Sara Larsson, Helena Ledwon, Lise-Lotte Wallin, Malin Oest, Ingvar Henriksson.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30