Japanska

KURS PÅ HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

På Helsjön folkhögskola kan du läsa japanska som en fristående kurs på kvartsfart en dag i veckan, eller i kombination med studier på skolans Allmän kurs. Båda kurserna  omfattar en språklig del och en kulturell del. Under läsåret 21/22 kommer japanska kvartsfart vara förlagd till fredagar. Grundtanken är att vi ska kunna ses och studera på plats på Helsjön.

Har du läst japanska tidigare och vill bygga på dina studier? Läs då informationen under rubrik “Fortsättningskurs” längre ner på den här sidan.

Vi har inlett ett utbytesprojekt med en vuxenutbildning i hamnstaden Kobe, i Japan. Vi har digitala webbinarium med dem under kursen och under förutsättning att världsläget (avseende covid19) förändras kommer vi att planera för en resa dit under våren 2022.

Terminstider kvartsfartskursen:
Höstterminen 2021: 27 augusti – 17 december (lov vecka 44)
Vårterminen 2022: 14 januari – 20 maj (lov vecka 7 och 15)

Kursinnehåll:

Den språkliga delen omfattar

  • Vardagliga hälsningsfraser
  • Vanligt förekommande vokabulär
  • Genomgång av stavelsealfabeten och introduktion av Kanji-tecken
  • Tal, hör, läs och skrivövningar
  • Grammatik

Den kulturella delen omfattar

  • Introduktion i Japans historia, geografi och samhällsliv
  • Centrala ideologier som uttrycks i kulturen
  • Analyser av kulturella fenomen, såsom Anime, Manga och musik
  • Övningar i japansk skrivkonst, poesi och origami
  • Läsning och presentation av kulturella fenomen utifrån intresse

Kurslitteratur:
Vi kommer att utgå från kurslitteratur som används på grundkurser på gymnasie- och universitetskurser i Sverige liksom i flera andra länder: Genki 1, An Integrated Course in Elementary Japanese. Kursboken går att köpa till rabatterat pris, alternativt hyra genom folkhögskolan.

Kurslärare:
Kursen leds av Daniel Älverbrandt legitimerad ämneslärare i japanska som har bott i Japan under nio års tid och studerat språket både vid japansk grundskola, liksom vid gymnasium och universitet i Sverige. Daniel är också ämneslärare i engelska och religion vid Helsjön folkhögskola.

Kostnad:
Undervisningen kostar ingenting men du betalar för lunchen, kurslitteratur och för eventuell resa. Matkuponger köper du i Lilla Boden i anslutning till skolan matsal.

Fortsättningskurs:
Vi fortsätter studierna utifrån grundkursens innehåll. För att antas till kursen behöver du ha läst grundkursen vid Helsjön, eller ha motsvarande förkunskaper kring språk och kultur.

Anmälan:
Anmälan för läsåret 2021/2022 gör du nedan.

Dina personuppgifter registreras i vårt skoladministrationsverktyg schoolsoft och kursdeltagandet redovisas till Statistiska Centralbyrån SCB.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30