Kyrkvärdskurs – teologisk fördjupning dop och nattvard 17-18 maj 2024

HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

I denna kurs fördjupar vi oss i dopet och nattvardens mening och liturgier. Vi läser vad Kyrkoordningen skriver om dop och nattvard samt funderar kring kyrkvärdens roll i dessa två sakrament.

Målgrupp: Kyrk- och gudstjänstvärdar som tidigare gått kyrkvärdskurs grund.

Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter

Arrangör: Helsjön folkhögskola

Kostnad: kost och logi i enkelrum inkl. lakan: 1 800 kr

Anmälningstiden har gått ut. För frågor, Marianne Karlsson, bokning@helsjon.se eller telefon 0320-20 58 40.

Program för Dop och Nattvard

Fredag
17.00 Kvällsmat och inkvartering
18.00 Presentation av kursen och deltagarna
Kyrkvärdens roll vid dop och nattvard – ansvar och möjligheter
20.00 Aftonbön
20.30 Ostbricka och samtal

Lördag
08.00 Frukost
08.45 Morgonbön
09.00 Dopet – dess teologi, liturgi och innebörd idag.
10.30 Förmiddagskaffe
11.00 Fortsättning, vi avslutar förmiddagen med dopvandring i kapellet
12.00 Lunch
13.00 Nattvarden – dess teologi, liturgi och innebörd idag.
14.45 Kaffe

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30