Yrkesutbildning kyrkvaktmästare/fastighetsskötare

Helsjön, tillsammans med Stadsmissionen i Göteborg, startar en yrkesutbildning för vaktmästare/fastighetsskötare med inriktning mot kyrkan. Utbildningen innehåller bland annat:

  • Svenska kyrkans tro och liv
  • Skötsel av utemiljö
  • Lokalvård
  • Intro till El-teknik och VVS
  • Fastighetsskötsel
  • Bemötande och krisberedskap

Studierna är på heltid fram till 4 juni 2021 och innefattar 10 veckor praktik.

Kostnad: Utbildningen kostar ingenting men du betalar för kost (obligatoriskt), material och läroböcker.
Du behöver tillgång till egen dator.

Du som söker behöver ha en godkänd grundskoleexamen och behärska svenska språket i tal och skrift.

Vill du söka? Det är bråttom! Studierna startar 15 oktober på Helsjön och ansökan ska vara inne senast måndag 12 oktober.

Anmälan sker genom att fylla i nedanstående formulär

Kursansökan kyrkvaktmästare/fastighetsskötare

 

Verification