Vuxen väg till tro – katekumenatet

KURS PÅ HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

Tredagarskurs 24-26 september 2021.

Katekumenatet handlar om hur vi i församlingen kan möta vuxna sökare, som på ett öppet sätt vill diskutera livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med varandra.
Katekumenatet är  en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas tillväxt och förnyelse.
I Sverige finns detta arbete sedan 1990.

Vi erbjuder två parallella kurser – grundkurs och fortsättningskurs där vissa delar, bland annat gudstjänster och måltider, är gemensamma.
Under kursdagarna erbjuder vi 8 olika seminarium och ni ska välja 2 av dem. Se bifogad folder

Båda kurserna startar med fika kl. 15.00 på fredagen och avslutas med lunch kl. 12.30 på söndagen.

Målgrupp:
 Alla arbetslag som arbetar med katekumenatet eller vill börja ett sådant arbete

Plats: Helsjöns folkhögskola, 5 km från Horred, mot Kungsbacka, i Marks kommun

Kostnad: Se bifogad folder

Vid anmälan av mer än 1 person från samma församling ges 5 % rabatt

Information:
Lise-Lotte Wallin 0320-20 58 33 lise-lotte.wallin@helsjon.se

Arrangör: Föreningen för katekumenatet i samarbete med Helsjöns folkhögskola, Göteborg – Lund – Skara – och Växjö

Anmälan: Senast den 20 augusti 2021 till Helsjöns folkhögskola i nedanstående formulär.

Dina personuppgifter registreras i vårt skoladministrationsverktyg schoolsoft och kursdeltagandet redovisas till Statistiska Centralbyrån SCB.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30