Vuxen väg till tro – katekumenatet

KURS PÅ HELSJÖN FOLKHÖGSKOLA

Tredagarskurs 30 september – 2 oktober 2022.

Katekumenatet handlar om hur vi i församlingen kan möta vuxna sökare, som på ett öppet sätt vill diskutera livsfrågor och kyrkans tro. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med varandra.
Katekumenatet är  en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas tillväxt och förnyelse.
I Sverige finns detta arbete sedan 1990.

Vi erbjuder tre parallella kurser – grundkurs och fortsättningskurs där vissa delar, bland annat gudstjänster och måltider, är gemensamma.

Grundkurs för dig som vill bli eller är medvandrare eller ledare/kaplan.
Fortsättningskurs för dig dom gått fortsättningskurs eller har en gedigen erfarenhet av att vara ledare/kaplan eller medvandrare.
Tema metod: För dig som arbetat länge med katekumenatet och längtar efter ytterligare inspiration och nya verktyg/metoder.


Under kursdagarna erbjuds olika seminarium och gemensamma föreläsningar.

Gäster är Biskop Susanne Rappman som talar om “Vår Gud bär sår” och Kent Wisti, stiftsadjunkt för mission.

Båda kurserna startar med fika kl. 15.00 på fredagen och avslutas med lunch kl. 12.30 på söndagen.

För mer information läs här

Målgrupp:
 Alla arbetslag som arbetar med katekumenatet eller vill börja ett sådant arbete

Plats: Helsjöns folkhögskola, 5 km från Horred, mot Kungsbacka, i Marks kommun

Kostnad: 3 500 kr

Vid anmälan av mer än 1 person från samma församling ges 5 % rabatt

Information:
Lise-Lotte Wallin 0320-20 58 33 lise-lotte.wallin@helsjon.se

Arrangör: Föreningen för katekumenatet i samarbete med Helsjöns folkhögskola, Göteborg – Lund – Skara – och Växjö

Anmälan: Senast den 2 september 2022 till Helsjöns folkhögskola i nedanstående formulär.

Dina personuppgifter registreras i vårt skoladministrationsverktyg schoolsoft och kursdeltagandet redovisas till Statistiska Centralbyrån SCB.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30