Via de Cristo

Via de Cristo betyder Kristusvägen eller på Kristi sätt.
Den 10-13 augusti 2023 inbjuds alla som söker en färdriktning för församlingar och för sig själva till Helsjön folkhögskola på kurs under temat ”Tro för nästa generation”.

Som kyrka lever vi i Guds mission. Via de Cristo  utgår ifrån Guds initiativ och översvallande nåd, och under kurshelgen förmedlas påtagliga upplevelser av detta. Kursen är väl beprövad och används i olika kyrkor över hela världen. Den stärker till medvetet ledarskap och uthållig tjänst i alla de sammanhang där vi lever bland människor, liksom i församlingens verksamheter.

Alla som vill inspireras i detta uppdrag är välkomna att delta.

Om ni är flera från samma församling som deltar tillsammans, så är det till fördel när ni kommer hem.

Kost och logi 3 000 kr
Om du önskar ett bidrag från din hemförsamling är det klokt att stämma av med församlingsledningen innan du anmäler dig. Det tillkommer ingen kostnad för kursmaterial och undervisning.

Tor 10-13 augusti 2023 (tor 18.00-sön 17.00), Helsjön folkhögskola
Anmäl dig senast den 2 juli. För frågor kontakta Anders Stenbäck, stiftsadjunkt, Församlingsutvecklingsenheten
anders.stenback@svenskakyrkan.se   031-771 30 36

För anmälan klicka här

Informationsbroschyr

Kursen är ett samarbete mellan Helsjön folkhögskola och Göteborgs stift.

publicerat av Hanna Isaksson
10 maj, 2023

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30