Välkommen Sofia!

Sofia Nordin är nyanställd på Helsjön folkhögskola som teologpedagog. Hon kommer främst att ansvara för Bibelskolan Både&, och de kyrkliga och teologiska kurserna på skolan.

– Jag ser även fram emot att få arbeta med skolans demokratiarbete. Helsjön vill vara en aktör i demokratiskt utvecklingsarbete, och det passar mig! Det ska bli spännande att få vara med att arbeta med våra demokratiska strukturer, säger Sofia Nordin.

Berätta om din titel, vad innebär en Teologpedagog?

– Jag tycker det visar på en stor kreativitet och lyhördhet från skolans sida när man gick ut med den här tjänsten. Tidigare har det funnits en skolpräst, men nu behövdes det ett bredare grepp om utvecklingsarbetet på skolan, och då tänkte man bredare även om tjänsten. Jag är inte präst och inte lärare, men däremot utbildad teolog och pedagog, och det gjorde att jag kunde se att det fanns utrymme för min kompetens här. Och när det behövs en präst, till exempel för att fira mässa, har vi bra samarbete med församlingarna i närområdet.

Sofia kommer även att vara ansvarig för kapellet, och påminner om att det är öppet för alla, inte bara elever och lärare. Varje vardag 8.50 är det morgonbön i kapellet för alla som vill.

Senast kommer Sofia från en tjänst i Svenska kyrkan, på Centrum för religionsdialog på Stockholms stift. Dessförinnan har hon bland annat arbetat med ekumenik på Kyrkornas världsråd, studerat teologi i Libanon och arbetat på Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Vad var det då som lockade till Helsjön?

– Det handlar om folkbildningen, att få undervisa, om folkhögskolans grundidé. Jag känner till Helsjön sedan tidigare, dels för att jag är uppvuxen på västkusten, men jag har faktiskt även undervisat här, genom ett jobb på Göteborgs stift.

Sofia berättar att en av grundförutsättningarna för jobbet var att hennes man kunde fortsätta sin tjänst i Stockhom, fast nu på distans hemifrån Helsjön.

– Vi kommer att bo här på skolområdet, och det känns ju jättelyxigt! Jag ser fram emot gångavstånd till jobbet, och att få bekanta mig med svampskogen, säger Sofia.

Vill du komma i kontakt med Sofia Nordin når du henne på
sofia.nordin@helsjon.se eller 0320-20 58 30

publicerat av Tomas Pettersson
5 apr, 2022

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30