StudieinformationVad är folkhögskola?

Vad är folkhögskola?

Att studera på folkhögskola är ett steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling. Folkhögskolan är en utbildningsform som främst riktar sig till vuxna. Det finns 156 folkhögskolor i Sverige i dag. 114 av dem drivs av idéburna organisationer, och övriga drivs av landsting och regioner. Folkhögskolan utgör, tillsammans med de tio studieförbunden, den organiserade folkbildningen i Sverige.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Folkhögskolans kännetecken

Något som är speciellt med att studera på folkhögskola är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo. Det ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I möten, samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Alternativ till Komvux och Gymnasieskolan

Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Att studera på folkhögskola är ett alternativ till att studera på Komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till behörighet precis som på Komvux och gymnasieskolan. Folkhögskolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolans, men man gör det på ett annat sätt.

Folkhögskolans profilkurser/särskilda kurser är oftast kombinationer av kurser och ämnen som gör dem till unika kurser som bara finns på folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra med Komvux.

Du kan läsa mer om folkhögskolan i faktabladet: Tio snabba fakta om folkhögskolan.

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) är Sveriges 156 folkhögskolors egen organisation som arbetar med olika former av stöd, samordning och service för folkhögskolornas verksamhet. Läs mer om det gemensamma arbetet på sverigesfolkhogskolor.se