StudieinformationStuderanderätt

Studeranderätt

Helsjöns folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man vända sig till det studeranderättsliga rådet (FSR) och få sitt ärende prövat. Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

 • Information innan den studerande är antagen
 • Information vid kursstart
 • Deltagarinflytande och studeranderätt
 • Avgiftsfri undervisning
 • Intyg
 • Om en kurs upphör eller ställs in
 • Utvärdering
 • Försäkringar
 • Disciplinära åtgärder
 • Arkiv– och sekretessregler

  Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

 

 Helsjöns folkhögskolas standard: färgad rubrik leder till ett dokument, klicka på länken’

Allt du behöver veta ht 20(PDF) – i denna skrift har vi samlat det som vi tycker är viktigt för dig att känna till som studerande på Helsjön. Under den första studieveckan på skolan går vi igenom den gemensamt. Arbete pågår så den kan förändras något.

Nedanstående rubriker ger ytterligare information för dig som funderar på att söka till Helsjöns folkhögskola:

Mål för utbildningarna – Se respektive kurs/linje

Antagningsprinciper och antagningsprocess – Se respektive kurs/linje

Om en kurs upphör eller ställs in – Meddelas eventuella sökande personligen. Har vi antagit sökande så blir kursen av.

Avgifter och kostnader under studietiden – Se Kostnader

Intyg, behörig och studieomdöme – Se Studieintyg

Arbetsmiljöpolicy(PDF)

Arkivregler för Helsjön folkhögskola(PDF)

Disciplinära åtgärder (PDF)

Policy avseende kursdeltagare med funktionsvariation(PDF)

Rutiner för uppföljning av bristande närvaro (PDF) – Att studera på folkhögskola är frivilligt och du har ett eget ansvar för dina studier. Närvaro på lektionerna är en förutsättning för att du ska nå dina mål.

Policy och Handlingsplan trakasserier (PDF)