StudieinformationKostnader

Kostnader

SpargrisarAll undervisning är fri. Det Du betalar för är studielitteratur, material, studieresor, kost och logi samt gruppolycksfallsförsäkring (obligatorisk). Nedanstående kostnader gäller studerande på Allmän, Bibel och Musik. För deltagare på övriga kurser finns information under respektive kurs.

Studierna bedrivs i huvudsak under dagtid men innebär ibland aktiviteter under kvällstid. Det anordnas även studiebesök, studieresor och teaterbesök. Dessa aktiviteter bekostas helt eller delvis av deltagarna själva.

Inackorderingsavgiften gäller för logi hela terminen och för mat (frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällsmat) måndag t o m fredag lunch (men inte för lovveckor). Avgiften delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Inackorderingsavgift enkelrum
Hösten 2019, 22 550:- och våren 2020, 25 625:- inklusive mat (obligatoriskt). Ungefärlig månadskostnad 5 500 kr, varav hyra 2 885:-.

För internatet (logi och kost) gäller två veckors uppsägningstid.

För Dig som vill äta i skolans matsal under helgerna finns möjlighet att köpa enstaka måltider eller betala 250 kr för samtliga måltider under en helg.

Kostnad för förmiddagskaffe och lunch
för deltagare som inte bor på skolan
måndag – fredag (obligatoriskt för alla) 5 950 kr för höstterminen 2019 och 6 750 kr för vårterminen 2020.

Kostnaden delas upp på fyra betalningstillfällen per termin.

Kurslitteratur
Kostnaden för litteratur ligger på 500-1500 kr och varierar mellan de olika utbildningarna.
Deltagare får en faktura på kostnaden för böcker som lämnas ut i början av höstterminen. Böcker som lämnas ut senare betalas kontant.

Kopiering och studieresor
Utöver ovanstående kostnader tillkommer 300 kr/termin för kopierat undervisningsmaterial och studieresor.

Vid bekräftelse av erbjuden plats betalas 400 kr i förskott. Avgiften återbetalas ej om Du lämnar återbud till bekräftad plats.

Studiestöd
Information om studiestöd hittar du på Folkhögskolornas informationstjänst eller hos CSN.