Odlarglädje & skapelsekärlek

Hur förvaltar jag mitt liv och den plats på jorden som Gud gett mig att leva på?
Hur kan jag låta naturen bli en bild för framtidshopp?

Ansökan stängd

Snabbfakta

Längd 1 år

Kurstid 9 januari 2023 till 22 november 2023

Deltagaravgift Utbildningen är avgiftsfri men du betalar för mat och boende vid träffarna på Helsjön. Se vidare under rubriken “Kursen 2023”.

Studiemedel Kursen berättigar till studiemedel från CSN, 50%.(ej 26 juni- 6 augusti).

Kontaktperson

Karin Hugert, 0320-20 58 34
Gabriella Åberg, 0320-20 58 30


Där jord och himmel möts

Som människor är vi satta att förvalta hela Guds skapelse. Som kristna är vi kallade att visa på hoppet om att Gud vill rädda hela sin skapelse för en ny framtid som är större än vi kan ana. 


Tre perspektiv

I sin skapelse låter Gud oss ana sitt innersta väsen. Under kursen fördjupar vi  oss i detta utifrån tre perspektiv: Teologi, miljöpsykologi och odlande. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt och kan t ex innebära:

  • Ekologisk odling av allt från grönsaker och altarblommor.
  • Utformande av miljöer utifrån olika behov, t ex för hälsa och välbefinnande, för stillhet och lugn eller som mötesplats.
  • Ny kunskap om hur naturen påverkar hela människan och hur Gud möter oss i naturen.

Distanskurs på halvfart

Kursen ges i samarbete med Lunds och Göteborgs stift.
Distanskurs på halvfart med åtta obligatoriska träffar á 3 dagar/tillfälle (sammanlagt 24 dagar) förlagda till Helsjön folkhögskola.
Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med uppgifter på egen hand och projektarbete med diskussion och reflektion virtuellt.
Kursen ges med hänsyn till att även den som är funktionsnedsatt ska kunna delta; lokaler är tillgänglighetsanpassade och vi har även upphöjda odlingsbäddar för den som t ex är rullstolsburen.

För ytterligare information om bland annat temat på träffarna kan du läsa om i vår folder

Mål

Ökad kunskap om odlande och hur natur och utemiljö kan berika den enskildes liv och även tas tillvara i kyrkans arbete.
Du kan läsa kursplanen här.  

Målgrupp

  • Du som är nyfiken på samspelet mellan natur, människa och Gud och är beredd på att få jord under naglarna.
  • Anställda och ideella inom kyrkan som vill ta till vara på och utveckla naturen och odlandet som en del i församlingens arbete.

Kursen 2023

Kurstid
9 januari till 22 november 2023 26/6 –  6/8 utan lärarhandledning. Obligatoriska träffar på Helsjön folkhögskola: 9-11 januari, 27 februari -1 mars, 3-5 april, 15-17 maj, 28-30 augusti, 25-27 september, 23-25 oktober samt 20-22 november.

Utbildningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi vid träffarna på Helsjön. Priserna för kursen 2023 är: 2 135 kr när du bor över eller 785 kr för den som inte bor över vid träffarna. I priset ingår även avgift för studiebesök, försäkring och kopiering. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Studiemedel
Kursen berättigar till studiemedel från CSN 50% (ej 26/6- 6/8).

Kursansvariga Helsjön
Karin Hugert och Gabriella Åberg. Eventuella frågor om kursen går bra att maila till karin.hugert@helsjon.se eller gabriella.aberg@helsjon.se
Vill du hellre ringa så når du oss på 0320-20 58 34

Medverkande
Fredrik Ivarsson, präst Varbergs församling, Rebecca Malmsköld, trädgårdsdesigner, Johannes Adrian, teologlärare på Helsjön samt gästföreläsare. Under kursen kommer vi också att göra flera studiebesök.


Lärare på kursen

Fredrik Ivarsson

Präst Varbergs församling, undervisar på kursen Odlarglädje och skapelsekärlek

Rebecca Malmsköld

Trädgårdsdesigner, undervisar på kursen Odlarglädje och skapelsekärlek

Karin Hugert

Kursgården och
undervisar på kursen Odlarglädje & skapelsekärlek

karin.hugert@helsjon.se
0320-20 58 34

Gabriella Åberg

Lärare på kursen Odlarglädje och skapelsekärlek, kursansvarig för Anhörigkonsulent – fördjupning

gabriella.aberg@helsjon.se
0320-20 58 30

Johannes Adrian

Lärare, undervisar i hållbarhet & friluftsliv, historia, samhällskunskap och religion

johannes.adrian@helsjon.se
0320-20 58 30

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30