Odlarglädje & skapelsekärlek

Hur förvaltar jag mitt liv och den plats på jorden som Gud gett mig att leva på?
Hur kan jag låta naturen bli en bild för framtidshopp?

2021

15

NOV

Snabbfakta

Längd 1 år

Kurstid 31 januari 2022 till 25 november 2022

Deltagaravgift Utbildningen är avgiftsfri men du betalar för mat och boende vid träffarna på Helsjön. Se vidare under rubriken “Kursen 2022”.

Studiemedel Kursen berättigar till studiemedel från CSN, 50%.(ej 27 juni-29 juli).

Kontaktperson

Karin Hugert, 0320-20 58 34
Gabriella Åberg, 0320-20 58 30


Där jord och himmel möts

Som människor är vi satta att förvalta hela Guds skapelse. Som kristna är vi kallade att visa på hoppet om att Gud vill rädda hela sin skapelse för en ny framtid som är större än vi kan ana. 


Tre perspektiv

I sin skapelse låter Gud oss ana sitt innersta väsen. Under kursen fördjupar vi  oss i detta utifrån tre perspektiv: Teologi, miljöpsykologi och odlande. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt och kan t ex innebära:

  • Ekologisk odling av allt från grönsaker och altarblommor.
  • Utformande av miljöer utifrån olika behov, t ex för hälsa och välbefinnande, för stillhet och lugn eller som mötesplats.
  • Ny kunskap om hur naturen påverkar hela människan och hur Gud möter oss i naturen.

Distanskurs på halvfart

Kursen ges i samarbete med Lunds och Göteborgs stift.
Distanskurs på halvfart med åtta obligatoriska träffar á 2-3 dagar/tillfälle (sammanlagt 21 dagar) förlagda till Helsjön folkhögskola.
Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med uppgifter på egen hand och projektarbete med diskussion och reflektion virtuellt.
Kursen ges med hänsyn till att även den som är funktionsnedsatt ska kunna delta; lokaler är tillgänglighetsanpassade och vi har även upphöjda odlingsbäddar för den som t ex är rullstolsburen.

Mål

Ökad kunskap om odlande och hur natur och utemiljö kan berika den enskildes liv och även tas tillvara i kyrkans arbete.

Målgrupp

  • Du som är nyfiken på samspelet mellan natur, människa och Gud och är beredd på att få jord under naglarna.
  • Anställda och ideella inom kyrkan som vill ta till vara på och utveckla naturen och odlandet som en del i församlingens arbete.

Kursen 2022

Kurstid
31 januari till 25 november 2022 27/6 –  29/7 utan lärarhandledning. Obligatoriska träffar på Helsjön folkhögskola: 31 januari – 2 februari, 14-16 mars, 25-26 april, 23-25 maj, 29-31 augusti, 26-27 september, 24-25 oktober samt 21-23 november.

Utbildningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi vid träffarna på Helsjön. Priserna för 2022: 1 942 kr vid 3-dagarsträff och 1 247 kr vid 2-dagarsträff. Den som inte bor över vid träffarna betalar 775 kr vid 3-dagarsträff och 600 kr vid 2-dagarsträff. I priset ingår avgift för studiebesök, försäkring och kopiering. Tillkommer 100 kr/träff för materialkostnader. Kurslitteratur tillkommer.

Studiemedel
Kursen berättigar till studiemedel från CSN 50% (ej 27 juni-29 juli).

Kursansvariga Helsjön
Karin Hugert och Gabriella Åberg. Eventuella frågor om kursen går bra att maila till karin.hugert@helsjon.se eller gabriella.aberg@helsjon.se
Vill du hellre ringa så når du oss på 0320-20 58 34

Medverkande
Peder Wendefors, pastor och trädgårdsmästare, Björnhyltans trädgård samt gästföreläsare. Under kursen kommer vi också att göra flera studiebesök.


Lärare på kursen

Peder Wendefors

Pastor och trädgårdsmästare
Undervisar i kursen Odlarglädje och skapelsekärlek.

Karin Hugert

Internatföreståndare
Undervisar i kursen Odlarglädje & skapelsekärlek

karin.hugert@helsjon.se
0320-20 58 34

Gabriella Åberg

Lärare på kursen Odlarglädje och skapelsekärlek, kursansvarig för Anhörigkonsulent – fördjupning

gabriella.aberg@helsjon.se
0320-20 58 30

Johannes Adrian

Lärare, undervisar i hållbarhet & friluftsliv, historia, samhällskunskap och religion

johannes.adrian@helsjon.se
0320-20 58 30

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30