Våra utbildningarMusiklinjenArbetssätt

Arbetssätt

Vi arbetar individuellt eller i grupp av varierande storlek.

Individuell undervisning
Du får enskild undervisning i två instrument. Varje vecka har du 60 individuella minuter och de kan fördelas 40 + 20 eller 30+ 30. Undervisningen bedrivs till största delen på skolan men vi har också externa instrumentallärare.  Skolan står naturligtvis för resekostnaden om du behöver åka till undervisningen.

Grupp
Undervisningen i gehörslära, musikteori, musikproduktion och ensemble bedrivs i mindre grupper, 5-8 personer. I dirigering 10-12 pers. Kör är storgruppsämne – hela musiklinjen tillsammans.  Du har två gemensamma lektioner/vecka, där gruppen består av de som studerar samma instrument som du.

Konserter
Konserter och föreställningar både på och utanför skolan är en viktig del av undervisningen liksom gästföreläsare och clinics. En hel del tid ägnar vi därför åt förberedelse och genomförande av konserter både på Helsjön, på andra skolor och på evenemang i närområdet. Vi utnyttjar närheten till Göteborg genom konsert- och operabesök.

Temadagar
Fyra gånger per år har vi gemensamma temadagar tillsammans med skolans övriga utbildningar.

Intyg
Efter fullgjord kurs får du ett intyg på vilka ämnen du studerat.
Läs mer under studieintyg.