Våra utbildningarMusiklinjenAntagningsprov

Antagningsprov

Partitur

Så här går antagningsproven till:

1. Spel/sångprov, 15-20 minuter

Huvudinstrument

Spela/sjung två egenvalda stycken ur olika genrer t ex pop, jazz, visa och klassiskt. Välj det du tycker visar en bra bild av det du är allra bäst på.
Spela/sjung ett obligatorisk stycke. Detta kommer du att kunna ladda ner från skolans hemsida en vecka före antagningsproven. Om du har sång eller ett melodiinstrument får du pianoackompanjemang. Noter skickas till skolan i förväg. Du kan också spela/sjunga till backing track. Beroende på instrument kan det också ingå moment i det här provet som inte går att förbereda.

Huvudinstrument: Trummor, bas, elgitarr och improvisationspiano

Spela ett egenvalt stycke och ett som du väljer ur vår låtbank. Dessa ska vara av olika karaktär. Dessutom ska du spela ett obligatoriskt stycke som du kommer att kunna ladda ner från skolan hemsida en vecka före antagningsproven. Stycket från låtbanken och det obligatoriska spelas med kompgrupp från skolan medan ditt egenvalda också kan spelas till backing track. Noter skickar du till skolan i förväg. Beroende på instrument kan det också ingå moment i det här provet som inte går att förbereda.

Biinstrument

Förbered ett stycke/sång i valfri genre/stil. Om du har sång eller ett melodiinstrument så får du pianoackompanjemang. Noter skickas till skolan i förväg. Du kan också spela/sjunga till backing track.

Övriga instrument

Kan du spela något ytterligare instrument så vill vi gärna höra ett kort stycke på det också.

Röst och ackordinstrument

Du som inte har sång som huvud- eller biinstrument ska också förbereda en valfri sång att framföra vid provtillfället. Detsamma gäller om vi inte hört något spel på ackordinstrument (piano eller gitarr). Det räcker det med enkelt stycke.

2. Skriftliga gehörs- och teoriprov

Skriftligt gehörsprov, 40 minuter

Du får höra skillnad på moll och dur, lyssna till och notera intervaller, rytmer och melodier.

Skriftligt prov i musikteori, 60 minuter

Du får redogöra för notnamn, tonarter, skalor, intervallbenämningar, rytmnoteringar och fyrstämmig sats. Detta prov är mest av diagnostisk art och hjälper oss att placera in dig i en lämplig grupp om du blir antagen.

 

Kriterier för antagning

  • musikalisk uttrycksvilja
  • instrumentala/sångliga färdigheter
  • samlad bedömning av alla delprov
  • motivation och intresse

På vår musiklinje hänger viktiga delar av undervisningen på att vi arbetar i grupp och förutsätter förkunskaper. Därför värderar vi den sökandes samlade kunnande i förhållande till de övriga sökande och ett mål för antagningarna är att sätta samman en grupp med potential att bli en dynamisk och välfungerande musiklinje.