Våra utbildningarMusiklinjenAntagningsprov

Antagningsprov

PartiturSå här går antagningsproven till:

1. Spel/sångprov

 • Huvudinstrument
  Du ska framföra totalt tre stycken/sånger på ditt huvudinstrument.
  Spela/sjung två stycken av olika karaktär efter eget val. Antingen ur olika genrer/stilar eller i samma genre/stil. Välj det du tycker visar en bra bild av det du är allra bäst på.
  Spela/sjung ett obligatorisk stycke. Detta kommer du att kunna ladda ner från skolans hemsida en vecka före antagningsproven.Om du har sång eller ett melodiinstrument så får du pianoackompanjemang. Noter skickas till skolan i förväg. Du kan också spela/sjunga till backing track.För dig som spelar elgitarr, elbas, trummor eller improvisationspiano spelas provet med kompgrupp. Noter skickas till skolan i förväg.

 

 •  Biinstrument
  Förbered ett stycke/sång i valfri genre/stil. Om du har sång eller ett melodiinstrument så får du pianoackompanjemang. Noter skickas till skolan i förväg. Du kan också spela/sjunga till backing track.

 

 • Röst och ackordinstrument
  Du som inte har sång som huvud- eller biinstrument ska också förbereda en valfri sång att framföra vid provtillfället. Detsamma gäller om vi inte hört något spel på ackordinstrument (piano eller gitarr). Det räcker det med enkelt stycke.I detta prov ingår också praktiska gehörsövningar (går inte att förbereda) samt en kort intervju då du får berätta lite om din musikaliska bakgrund och dina förväntningar på studierna på Helsjön.

 

2. Skriftliga gehörs- och teoriprov

 • Skriftligt gehörsprov
  Du får höra skillnad på moll och dur och lyssna till och notera intervaller, rytmer och melodier.

 

 • Skriftligt prov i musikteori
  Du får redogöra för notnamn, tonarter, skalor, intervallbenämningar, ackordbenämningar, rytmnotering och fyrstämmig sats. Detta prov är mest av diagnostisk art och hjälper oss att placera in dig i en lämplig grupp om du blir antagen.

 

Kriterier för antagning

 • musikalisk uttrycksvilja
 • instrumentala/sångliga färdigheter
 • samlad bedömning av alla delprov
 • motivation och intresse

På vår musiklinje hänger viktiga delar av undervisningen på att vi arbetar i grupp och förutsätter förkunskaper. Därför värderar vi den sökandes samlade kunnande i förhållande till de övriga sökande och ett mål för antagningarna är att sätta samman en grupp med potential att bli en dynamisk och välfungerande musiklinje.