Våra utbildningarMusiklinjenÄmnen

Ämnen

bild10

Instrument/sång
Du får enskild undervisning i två instrument. Varje vecka har du 60 individuella minuter och de kan fördelas på 40 + 20 eller 30 + 30.

Gemensam lektion
Du deltar i två gemensamma lektioner/vecka, tillsammans med de andra som studerar samma instrument.

Ensemblespel
En viktig del på musiklinjen är att musicera tillsammans. Vi spelar och sjunger pop, rock, blues, jazz och folkmusik.

Kör
Musiklinjen bildar en blandad kör och sjunger en bred och omväxlande repertoar.

Musikteori
Musikteori omfattar musiklära, harmonilära och arrangering.

Gehörslära
Utveckla din förmåga att återge musik i notbild och notbild i musik.

Rytmensemble
Du får utforska rytm och polyrytmik i improvisation och solospel via ditt instrument. Du får verktyg att göra musiken mer levande, svängigare och uttrycksfullare.

Musikproduktion
Obligatorisk grundkurs i åk 1 LOGIC X lär vi oss att spela in audio, redigera detta, lägga effekter, använda mjukvaruinstrument och mixa.

TILLVALSÄMNEN

Arrangering och komposition (åk 2)

Dirigering
Grundläggande dirigeringsteknik, utveckla förmågan att genom dirigering uttrycka karaktär och nyanser i musiken samt instuderingsteknik.

Musikproduktion
Fördjupningskurs i LOGIC X.

Improvisationsfördjupning
Du som har erfarenhet av improvisation på ditt huvudinstrument och önskar fördjupning på detta. Vi går igenom bluez, jazz och rock.

Vokal- och instrumentalensembler
Mindre sångensembler med olika genreinriktning och klassiska instrumentalensembler.

Förberedelse inför musikhögskolornas G-prov
Du får grundläggande kunskaper i trum-, bas-, gitarr- och pianospel och får praktisera dessa instrument i ensemblespel. Du jobbar också med grundläggande färdigheter i ensembleledning och träning i musikaliskt ledarskap.