Vokalgrupp med genrebredd

PROFIL PÅ MUSIKLINJEN

Den här profilen är för dig som är van att sjunga i stämmor och vill göra det tillsammans med andra i en grupp på upp till sex sångare. Repertoaren är genrebred t e x soul, pop, folkmusik, jazz och klassiskt. Kompet kan vara piano eller band men också a cappella. Du behöver kunna hålla en stämma utan stöd från andra och kan du noter är det ett plus men inget krav.

Förutom vokalensemble har du individuell undervisning i sång, bi-instrument och bruksensemble. Teori, gehör, gemensam lektion, kör samt alla genrebreda tillval läses tillsammans med övriga musiklinjen.

Ämnen – Vokalgrupp

Sång/instrument
Du får enskild undervisning i sång och ett bi-instrument (piano eller gitarr).

Vokalgrupp
Upp till sex sångare som bildar en vokalgrupp där repertoaren är genrebred t e x soul, pop, folkmusik, jazz och klassiskt. Kompet kan vara piano eller band men också a cappella.

Gemensam lektion
Du deltar i gemensam lektion tillsammans med de andra på musiklinjen som studerar samma instrument. Detta är en del av din sceniska träning.

Kör
Musiklinjen bildar en blandad kör och sjunger en bred och omväxlande repertoar.

Bruksensemble
Vi spelar och sjunger pop, rock, soul och blues.

Musikteori
Musikteori omfattar musiklära, harmonilära och arrangering.

Gehörslära
Utveckla din förmåga att känna igen intervall, skalor, ackord, ackordföljder och att planka låtar.

Musikalisk orientering
Utifrån ett brett perspektiv undersöker vi musik som kulturell uttrycksform, gör nedslag i musikhistorien, lär oss om olika musikgenrer med mera. 

Tillvalsämnen

Musik- och ljudproduktion
Vi använder Logic Pro som en del i vår DAW (Digital Audio Workstation). Vi lär oss spela in ljud, mikrofonplacering, ljudredigering, använda Logic Pro:s mjukvaruinstrument samt mixa och producera låtar. Till viss del jobbar vi med ljudteknik vid livekonserter. Kursen innefattar både teoretisk inlärning och kreativt praktiskt skapande. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av musik och ljudproduktion för att gå denna kurs. En stor del av undervisningen bedrivs i skolans musikstudio men vi har också ett antal elevdatorer som gör att du kan jobba på egen hand.

Improvisation
Vi arbetar med improvisation i olika genrer såsom jazz, blues och världsmusik.

Percussion
Grundläggande kunskaper i olika slagverksinstrument som t.ex. shakers, congas, djembe, cajun, tamburin, koklocka och claves. Undervisningen sker i ensembleform där vi tillsammans spelar rytmer hämtat från olika genres/kulturer.  

Låtskrivning
Vi går igenom olika låt- och textskrivningstekniker, skriver låtar tillsammans och spelar upp inför varandra. Vi jobbar akustiskt vilket innebär att låtarna ska kunna framföras med sång och gitarr/piano (utan elektronik). Utöver detta kommer vi att lyssna på och analysera olika låtar och musikstilar. Man kan vara med även om man inte vill sjunga solo men behöver kunna sjunga eller spela ett kompinstrument så att man kan jobba i grupp. Även enskilt arbete förekommer. Vi samarbetar också med Musik- och ljudproduktionsämnet. 

Världsmusikensemble
I ämnet världsmusikensemble arbetar vi med musik från många olika håll i världen. Vi undersöker vad som särskiljer olika stilar, men också vad som förenar dem. Fokus har vi på att spela och sjunga låtarna utifrån ensemblens förutsättningar och med största möjliga sväng.

Djangoensemble
Musik i Django Reinhardt-traditionen d.v.s. fransk swingmusik från 30- och 40talet. Akustisk gitarr, bas, sång och fiol. Gärna andra melodiinstrument (inte slagverk eller piano av logistiska och stilistiska skäl). Vi lär oss låtar på gehör och improviserar. Gitarrister får prova på specifika komp- och solotekniker som hör till genren.

Förberedelse inför musikhögskolornas G-prov
Du får grundläggande kunskaper i trum-, bas-, gitarr- och pianospel och får praktisera dessa instrument i ensemblespel. Du jobbar också med grundläggande färdigheter i ensembleledning och träning i musikaliskt ledarskap.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30