Antagningsprov för vokalgruppsprofilen inför läsåret 24/25

 Så här går antagningsproven till:
Ansökningarna sker i två omgångar.
Spel/sångprov 1: skicka in en inspelad video (en YouTube-länk) och maila den till ansok@helsjon.se senast den 8 april.

Spel/sångprov 2: Alla som söker till musiklinjen kallas till antagningsprov under en heldag på Helsjön folkhögskola under vecka 16.

Delprov 1: Spel/sångprov (inspelning): 

 • Huvudinstrument
  Sjung två egenvalda stycken av olika karaktär till komp eller backing track. 

 • Biinstrument (piano eller gitarr)
  Har du inte tidigare i samband med provet på ditt huvudinstrument visat något spel på ett ackordinstrument (piano eller gitarr) så vill vi gärna höra något på det också. Det räcker med ett enkelt stycke.  

 • Övriga instrument
  Kan du spela något/några ytterligare instrument så vill vi gärna höra ett kort stycke på det/dessa också.

Delprov 2: Obligatoriskt stycke, teori- och gehörsprov samt intervju (på Helsjön folkhögskola):

 • Obligatoriskt stycke
  Du kommer testas på stämsång i ett obligatoriskt stycke. Detta kommer du att kunna ladda ner från skolans hemsida i början av vecka 13. I det här provet ingår även oförberedda moment. 

 • Skriftligt gehörsprov, 40 min
  Du testas på att höra skillnad på dur och moll samt att notera intervaller, rytmer och melodier.

 • Skriftligt prov i musikteori, 60 min
  Du testas på notnamn, tonarter, skalor, intervallbenämningar och rytmnoteringar. Detta prov är av diagnostisk art och hjälper oss att placera in dig i en lämplig grupp om du blir antagen.

 • Intervju
  Vi kommer att ha en kort liten intervju/samtal då du får berätta lite om din musikaliska bakgrund och dina förväntningar på studierna på Helsjön.

Kriterier för antagning

 • musikaliskt uttryck
 • instrumentala/sångliga färdigheter
 • samlad bedömning av alla delprov
 • motivation och intresse
 • instrumentfördelning (för en fungerande ensembleverksamhet)

På vår musiklinje bygger viktiga delar av undervisningen på att vi arbetar i grupp och förutsätter förkunskaper. Därför värderar vi den sökandes samlade kunnande i förhållande till de övriga sökande och ett mål för antagningarna är att sätta samman en grupp med potential att bli en dynamisk och välfungerande musiklinje.

Kontaktperson

Ulrika Johansson

E-post: ulrika.johansson@helsjon.se
Telefon: 0320-20 58 30

 Linjeledare för musiklinjen och sångpedagog. Undervisar i sång och sångensemble.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30