Antagningsprov inför läsåret 22/23

Observera att ordinarie ansökningsperiod gått ut men att du ändå kan skicka in en ansökan. Vi får då dina uppgifter och kan kontakta dig om det skulle bli aktuellt med en andra provomgång på just ditt instrument. 

Så här går antagningsproven till:

1.  Spel-/sångprov
         15-20 min

Huvudinstrument: Sång

 • Sjung två egenvalda stycken ur olika genrer t ex pop, jazz, visa och klassiskt. Välj det du tycker visar en bra bild av det du är allra bäst på. Du får pianoackompanjemang. Noter skickas till skolan i förväg. Du kan också sjunga till backing track.
 • Spela ett obligatoriskt stycke. Detta kommer du att kunna ladda ner från skolans hemsida från den 24 mars. Har du sång som huvudinstrument spelar du stycket på ditt biinstrument. Det obligatoriska stycket spelas med kompgrupp

I det här provet kan det också ingå moment som inte går att förbereda.

Huvudinstrument: Piano, akustisk gitarr, stråk och blås

 • Spela två egenvalda stycken ur olika genrer. Välj det du tycker visar en bra bild av det du är allra bäst på. Har du ett melodiinstrument får du pianoackompanjemang. Noter skickas till skolan i förväg. Du kan också spela till backing track.
 • Spela ett obligatoriskt stycke. Detta kommer du att kunna ladda ner från skolans hemsida från den 24 mars. Har du inget tydligt huvudinstrument så väljer du det instrument du vill göra det obligatoriska stycket på. Det obligatoriska stycket spelas med kompgrupp.

I det här provet kan det också ingå moment som inte går att förbereda.

Huvudinstrument: Trummor, bas, elgitarr och improvisationspiano

 • Spela ett egenvalt stycke och ett som du väljer ur vår låtbank. Dessa ska vara av olika karaktär. Stycket från låtbanken spelas med kompgrupp medan ditt egenvalda också kan spelas med backing track. Noter skickar du till skolan i förväg.
  Låtbanken är ej tillgänglig längre ny kommer inför nästa ansökningsperiod. 

 • Spela ett obligatoriskt stycke som du kommer att kunna ladda ner från skolan hemsida från den 24 mars. Det obligatoriska stycket spelas med kompgrupp.

I det här provet kan det också ingå moment som inte går att förbereda.

Biinstrument
Förbered ett stycke/sång i valfri genre/stil. Om du har sång eller ett melodiinstrument så får du pianoackompanjemang. Noter skickas till skolan i förväg. Du kan också spela/sjunga till backing track.

Övriga instrument
Kan du spela något/några ytterligare instrument så vill vi gärna höra ett kort stycke på det/dessa också.

Ackordinstrument
Har du inte tidigare under provtillfället visat något spel på ett ackordinstrument (piano eller gitarr) så vill vi gärna höra något på det också. Det räcker med ett enkelt stycke.

Intervju
Vi kommer att ha en kort liten intervju/samtal då du får berätta lite om din musikaliska bakgrund och dina förväntningar på studierna på Helsjön.

2. Skriftliga gehörs- och teoriprov

Skriftligt gehörsprov, 40 minuter
Du får höra skillnad på moll och dur, lyssna till och notera intervaller, rytmer och melodier.

Skriftligt prov i musikteori, 60 minuter
Du får redogöra för notnamn, tonarter, skalor, intervallbenämningar, rytmnoteringar och fyrstämmig sats. Detta prov är mest av diagnostisk art och hjälper oss att placera in dig i en lämplig grupp om du blir antagen.

Kallelse till antagningsprov kommer ske i slutet av vecka 11 och proven kommer genomföras under vecka 14.
För långväga sökande finns möjlighet att genomföra proven digitalt. 

Kriterier för antagning

 • musikalisk uttrycksvilja
 • instrumentala/sångliga färdigheter
 • samlad bedömning av alla delprov
 • motivation och intresse
 • instrumentfördelning (för en fungerande ensembleverksamhet)

På vår musiklinje hänger viktiga delar av undervisningen på att vi arbetar i grupp och förutsätter förkunskaper. Därför värderar vi den sökandes samlade kunnande i förhållande till de övriga sökande och ett mål för antagningarna är att sätta samman en grupp med potential att bli en dynamisk och välfungerande musiklinje.

Kontaktperson

Ulrika Johansson

E-post: ulrika.johansson@helsjon.se
Telefon: 0320-20 58 30

 Linjeledare för musiklinjen och sångpedagog. Undervisar i sång och sångensemble.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30