Musiklinjen

ÄMNEN OCH TILLVAL

Ämnen som du kommer att läsa på Musiklinjen

Instrument/sång
Du får enskild undervisning i två instrument. Varje vecka har du 60 individuella minuter och de kan fördelas på 40 + 20 eller 30 + 30.

Gemensam lektion
Du deltar i två gemensamma lektioner/vecka, tillsammans med de andra som studerar samma instrument.

Ensemblespel
En viktig del på musiklinjen är att musicera tillsammans. Vi spelar och sjunger pop, rock, blues och jazz.

Kör
Musiklinjen bildar en blandad kör och sjunger en bred och omväxlande repertoar.

Musikteori
Musikteori omfattar musiklära, harmonilära och arrangering.

Gehörslära
Utveckla din förmåga att känna igen intervall, skalor, ackord, ackordföljder och att planka låtar.

Brukspiano/bruksgitarr (åk 1)

Musikproduktion
Vi arbetar med Logic Pro X där vi lär oss att spela in ljud, redigera detta, lägga på effekter, använda mjukvaruinstrument samt mixa och producera låtar.

Tillvalsämnen

Rytmensemble
Du får utforska rytm och polyrytmik i improvisation och solospel via ditt instrument. Du får verktyg att göra musiken mer levande, svängigare och uttrycksfullare.

Arrangering och komposition (åk 2)

Musikproduktion
Fördjupningskurs i Logik Pro X samt musikproduktion. Vi arbetar mer ingående med estetik, liveljud samt att spela in och mixa egen musik.

Improvisation
Vi arbetar med improvisation i olika genrer såsom jazz, blues och världsmusik.

Vokal- och instrumentalensembler
Mindre sångensembler med olika genreinriktning och klassiska instrumentalensembler.

Förberedelse inför musikhögskolornas G-prov
Du får grundläggande kunskaper i trum-, bas-, gitarr- och pianospel och får praktisera dessa instrument i ensemblespel. Du jobbar också med grundläggande färdigheter i ensembleledning och träning i musikaliskt ledarskap.

Djangoensemble
Vi lär oss låtar på gehör enligt Django Reinhardts tradition.

Americanaensemble
Vi spelar låtar med en stark koppling till amerikansk folkmusik från 1920-talet fram till idag. Vi jobbar både med vokal- och instrumentalmusik.

Kontaktperson

Ulrika Johansson

E-post: ulrika.johansson@helsjon.se
Telefon: 0320-20 58 34

Ulrika är linjeledare för musiklinjen och sångpedagog. Undervisar i sång och sångensemble.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30