Våra utbildningarKyrkans grundkurs på distansLärare

Lärare

Lise-Lotte Wallin 
Lise-Lotte är ledare för kyrkans grundkurs på distans och undervisar i Troslära. Rektor på skolan, teolog och församlingspedagog med pedagogisk vidareutbildning inom företrädesvis vuxenpedagogik och ledarskapsfrågor.

Fredrik Borglin
Fredrik är präst och undervisar i Kyrkans tro och liv.

Peter Landgren
Peter är teolog och lärare på skolan och undervisar i Gamla testamentet

Daniel Älverbrandt
Daniel är lärare på skolan och undervisar i Nya testamentet

Dessutom deltar flera inbjudna gäster som föreläsare.