Våra utbildningarKyrkans grundkurs på distansInnehåll

Innehåll

Våra arbetsformer är litteraturstudier och lektioner, egna studier och diskussioner. Vi väljer den metod som bäst passar ämnet eller temat. Kursens teman är följande:

Grundläggande kunskap i Svenska kyrkans tro och liv
Vi tar upp frågor om Svenska kyrkans historia. Vad Svenska Kyrkan tror idag , hur kyrkans liv ser ut och mycket mera. Vi varvar undervisningen med samtal om kyrkans tro. Vi delar våra egna erfarenheter av kyrkans liv.

Bearbetning av den kristna tron
Din personliga tro får möta andras tro och kyrkans tro och tradition. Bearbetning och samtal om Gud och människa, Bibeln och kyrkan.

Personlig växt och mognad
I den process som det innebär att vara med i en grupp av olika människor med skilda bakgrunder kan vi lära oss värdet av att ta vara på andras erfarenheter och kunskaper. Du får vara en del i ditt eget och andras lärande.

Möte med de fyra profilerna
Vi har temadagar om var och en av yrkesprofilerna; präst, diakon, pedagog och musiker. Tillsammans förbereder vi gudstjänster och andakter där vi får öva oss i att lyssna på varandra och få förståelse för yrkesgruppernas olika perspektiv.

Möte med olika kyrkliga traditioner
Vi på Helsjön tror att det finns ett värde i att deltagarna har bakgrunder i olika kyrkliga traditioner, samfund och andliga inriktningar. När du möter andra ökar förståelsen för både dina egna och andras traditioner.

Andakts- och gudstjänstliv
På skolan finns ett regelbundet andaktsliv i form av morgon- och aftonböner, middagsböner två gånger i veckan samt en veckomässa. Ansvaret för dessa har studerande och personal tillsammans. Det innebär att du som studerande på Grundkursen får vara med att förbereda och medverka i skolans andakts- och gudstjänstliv.

Samtal
Varje studerande erbjuds möjlighet till ett par samtal med någon lärare under terminen. Samtalets syfte är att fånga upp funderingar kring kallelsen samt att reflektera över de kunskaper och erfarenheter som kursen gett.

Intyg
Efter fullgjord kurs får du ett intyg på vilka ämnen du studerat.
Läs mer under studieintyg.