Våra utbildningarKyrkans grundkurs på distansAnsökan och antagning

Ansökan och antagning

Minimiålder för kursen är 18 år. Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är meriterande att vara aktiv i Svenska kyrkan. Vid antagningen till Grundkursen eftersträvar  vi att få en mångfald av erfarenheter och perspektiv i gruppen.

Ansök senast 15 april 2020.

Ansökningsformulär (Webbformulär via vårt administrationssystem schoolsoft)

Vid frågor kontakta expeditionen eller kursansvarig Lise-Lotte Wallin, tel 0320-20 58 30.