Våra utbildningarKyrkans grundkurs på distansÄmnen

Ämnen

Samtal på Svenska kyrkans grundkurs

Gamla Testamentet
Vi arbetar med att läsa och förstå GT. Huvudvikten läggs vid det historiska skelettet, de enskilda böckernas olika karaktärer och möten med enskilda texter. Stort utrymme lämnas för bibelteologiska fördjupningar.

Nya Testamentet
Vi ställer oss frågor som när och varför de nytestamentliga böckerna och breven skrevs och vad de har att säga oss idag.

Troslära
Vi går igenom trosbekännelsens grundsatser; treenigheten, dop, nattvard, de heligas samfund mm.

Kyrkans liv
Vi planerar och genomför veckomässor och andakter. Vidare går vi igenom våra gudstjänster, kyrkoåret och kyrkans symboler. Psalmboken är ett viktigt verktyg i detta ämne.

Reflektion
Vi återkommer regelbundet till reflektioner kring vad vi lärt oss, vilka upptäckter vi gjort om oss själva och andra samt formulerar frågor som väckts kring Svenska kyrkan.

Gäster
Under terminen får vi besök av människor som delger oss sina erfarenheter av kyrkans liv. Representanter från de fyra yrkesprofilerna besöker oss också.