Våra utbildningarKyrkans grundkurs på distans

Kyrkans grundkurs på distans

  • Vill du veta mer om Svenska kyrkans identitet och verksamhet?
  • Veta mer om Kyrkans bekännelse och tro?
  • Längtar du efter kunskap om Bibeln, Gamla och Nya testamentet?
  • Arbetar du redan i kyrkan och vill ha fördjupning?
  • Funderar du på att arbeta inom Svenska kyrkan?

 

– Då kan Kyrkans grundkurs på distans vara något för dig. 

Möten och samtal

Att gå Kyrkans grundkurs innebär att du får bearbeta och fördjupa dina kunskaper och din förståelse av Svenska kyrkans tro och liv. Genom möten och samtal med andra utifrån de kunskaper och erfarenheter som var och en för med sig får du möjlighet att bearbeta din tro och kallelse. Dessutom utvecklar och fördjupar vi vår kännedom om Svenska kyrkan genom undervisning, bibelstudier, gästföreläsningar, litteratur, arbetsuppgifter och ett gemensamt andaktsliv. 

Kyrkans grundkurs på Helsjön

Kursen är en halvfartskurs på distans med regelbundna kursträffar på Helsjön folkhögskola och däremellan uppgifter i vårt “klassrum” på nätet.

För dig som vill gå kursen gäller följande:

  • Du behöver kunna delta vid kurstillfällena på skolan.
  • Under kurstillfällena förväntas du bo på skolans kursgård.
  • Du ska ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

 

Terminstider 2020/2021

Höstterminen 2020: 10 augusti – 18 december
Vårterminen 2021: 11 januari – 30 april

Kursträffar på Helsjön

12 – 14 augusti

23 – 25 september

11 – 13 november

9 – 11 december

27 – 29 januari

24 – 26 februari

24 – 26 mars

28 – 30 april

Kostnad för kost och logi

Internatavgift (kost och logi i enkelrum) för träffarna på skolan är ca 12 500 kr totalt. Kursen berättigar till studiemedel från CSN (50%). Detta studiemedel belastar gymnasiekvoten av CSN och påverkar inte möjligheten att få studiemedel för högskolestudier. Du kan även undersöka möjligheten att få stipendium från Din hemförsamling.

 

”Underbart kul att gå grundkursen, den ger en djupare kunskap om det jag inte vet. Och en uppfräschning av det som jag redan visste.”

– Mikael