Våra utbildningarBibelskola Både&Innehåll på Bibelskola Både&

Innehåll på Bibelskola Både&

Att leva i sitt dop

Med utgångspunkt i Agenda 2030 strävar vi mot ett hållbart, solidariskt liv som kristna. Tillsammans studerar och reflekterar vi över våra trosbekännelser. Vad innebär det att leva i sitt dop?

Bibelmetodik

Du får läsa om olika sätt som Bibeln tolkats på och själv fundera på vilken syn du har på Bibeln. Bibelskolan får regelbundet besök av personer som visar och berättar om olika sorters bibelstudiemetoder. Du får också själv arbeta fram nya metoder och lära dig att leda bibelstudier.

Gamla och Nya testamentet

På Helsjön får du bekanta dig med både Gamla och Nya testamentet. Våra kunniga lärare guidar dig genom historiens mest lästa boksamling och du får rika tillfällen att tillsammans med dina klasskamrater diskutera frågor som: Vad innebär det om Bibeln är Guds Ord? Hur kan jag genom att läsa Bibeln lära mig leva hållbart i min egen tid och fatta kloka beslut? 

Gästföreläsare

Varje vecka kommer vi att möta gästföreläsare som utifrån sin tradition och sina gåvor visar på mångfalden i Guds rike.

Några av dem du kommer att möta är Micael Grenholm (pastor, teolog, författare, driver bloggen Hela pingsten), Sara Grenholm (jesusfeministpodden), Sara Nordin (Kristna fredsrörelsen), Annika Spalde (författare, fredsaktivist, diakon), Anna Ardin (diakon, författare till boken Politisk och profetisk diakoni) samt representanter från Bibelsällskapet och systrarna på Klaradals kloster.

Kapelliv och bön

Kapellet är Helsjöns hjärta. Här ber vi och firar mässa tillsammans. Bönen är en konst att utforska, ett samtal, en ständig inbjudan till ett möte, mellan Gud och oss. Bönen är ett sätt att ta ansvar i världen, att hörsamma Guds kallelse att bry oss om varandra och världen.

Kyrkan historiskt och idag

I Bibelskolan får du läsa om trons historia och bekanta dig med inspirerande trosgestalter genom tiderna. Du får reflektera över din egen tro och lyssna till andras berättelser.

Ledarskap

Med utgångspunkt i vår kallelse att ta ansvar i kyrka och församling får vi redskap för ett kristet ledarskap för vår tid.

Odling och skapande

Bibelskolan samarbetar med Helsjöns kurs Odlarglädje och Skapelsekärlek vilket innebär gemensamma möten i föreläsningssalen och ute i odlingsbädden. Det här är ett led i Helsjöns strävan efter hållbarhet och återhållsamhet: att värna jorden och inte roffa åt oss mer än vi behöver.

Nere vid sjön finns  vårt skapandehus Bergshällan som står öppet för var och en som vill prova en kreativ tanke, i lera, textil, sten eller…

Tro och tanke

Du får väga argument för och emot tron och läsa om och fundera över hur tron förhåller sig till förnuftet.

Volontärskap

På hösten har Bibelskolans studerande möjlighet att vara volontärer tre veckor i Svenska församlingen i Tallin, Estland. Helsjön har ett mångårigt samarbete med koptiska kyrkans kloster och retreatcenter Anafora utanför Kairo. Under våren erbjuds volontärskap på Anafora eller Stadsmissionen i Göteborg.

Intyg

Efter fullgjord kurs får du ett intyg på vilka ämnen du studerat.

Läs mer under studieintyg.