Våra utbildningarBibelskola Både&

Bibelskola Både&

Livet är inte antingen eller. Livet är både och.

Men hur kan vi få allt att hålla ihop?
Hur kan jag med mitt liv bidra till en hållbar gemenskap i den värld vi delar?

I Helsjöns härliga miljö får vi gemensamt söka Gud, som vill ge oss en grund med trygga rötter i vår tro och öppenhet med nyfikna grenar mot omvärlden. Diskussioner, föreläsningar, bibelstudier, odling, skapande samt volontärarbete tre veckor under hösten i Svenska församlingen i Tallinn. Under våren erbjuds volontärskap på retreat- och utbildningscentret Anafora i Egypten eller Stadsmissionen i Göteborg.

Tro & liv

Med Bibeln som grund och Jesus som förebild ges du möjlighet att fördjupa din relation med Gud och utforska vad en fördjupad gudsrelation kan få för konsekvenser i det vardagliga livet. Omfamnandet av “både och” är en strävan efter helhet. Att tro och liv inte blir två separata saker, utan att de får vävas ihop till en hållbar helhet.

Genom studier av Bibeln och ökad kunskap om texternas sammanhang får vi nycklar för att tolka texterna kontextuellt. Det betyder att vi får redskap för att se hur bibelns texter både knyter an till och utmanar våra liv idag. Vi möter i bibeltexterna levande Gud som vill befria sitt folk. då som nu.

Nåd & tjänst

Som människor är vi skapade och älskade av Gud, redan innan vi presterat något. Samtidigt är vi delar av Kristi kropp, Guds händer och fötter, hjärta och hjärna. Burna av nåden är vi kallade till tjänst och arbete. Vi är kallade att lära känna Gud och för vidare Guds kärlek i världen.

Lokalt & globalt

På Helsjön ges utrymme för att leva i och utveckla en gemenskap. Att vara kristen är att vara del i  en global gräsrotsrörelse. Kristna församlingar finns lokalt över hela jorden. På Helsjön finns den lilla gemenskapen där vi ber och firar mässa i vårt kapell. Men vi är också del i den världsvida, klotrunda församlingen. Det lokala är en del i det globala.

Jag & Vi

Att vara kristen är inget enmansjobb: vi behöver varandra! Livet på folkhögskola kan forma stark gemenskap. I livet tillsammans upptäcker vi oss själva och vilka Gud kallat oss att vara. Oavsett om vi kallar oss liberala, konservativa eller föredrar en medelväg är det inspirerande att möta andra. Hur kan jag, i min tradition, bidra till större gemenskap och brobyggande i församling, samhälle och bland människor av annan tro och övertygelse?

Studiefinansiering

Kursen berättigar till studiemedel från CSN och påverkar inte möjligheten att få studiemedel för högskolestudier senare.