Bibelskola Både&

Livet är inte antingen eller. Livet är både och.

Men hur får vi allt att hålla ihop?
Hur kan du och jag uppleva ett hållbart liv, och en hållbar värld?

I Helsjöns härliga miljö får vi gemensamt söka Gud, som vill ge oss trygga rötter och nyfikna grenar mot omvärlden. Diskussioner, föreläsningar, bibelstudier, odling, skapande samt volontärarbete tre veckor under hösten i Svenska församlingen i Tallinn. Utbildningen startar hösten 2019. Ansök senast 30 maj.

Bibeln: Gamla och Nya testamentet

Bibeln berättar Guds kärlekshistoria med sin skapelse, Guds tanke med den och oss och varför det är så mycket i världen som inte är som det ska. Bibeln talar klarspråk om ondskan i världen och pekar profetiskt på hoppet. Att leva som kristen är att leva i tillit och förväntan, även när omständigheterna är mörka. Det går som en enträgen viskning rakt igenom hela Bibeln: var inte rädd! Det finns ett hopp och en framtid.

På Helsjön får du bekanta dig med både Gamla och Nya testamentet. Våra kunniga lärare guidar dig genom historiens mest lästa boksamling och du får rika tillfällen att tillsammans med dina klasskamrater diskutera frågor som: Vad innebär det om Bibeln är Guds Ord? Vad betyder dessa gamla böcker för mig, idag? Hur kan jag genom att läsa Bibeln lära mig leva hållbart i min egen tid och fatta kloka beslut?

Du får läsa om olika sätt som Bibeln tolkats på och själv fundera över vilka du tycker är mest trovärdiga. Helsjöns bibelskola får regelbundet besök av personer som berättar om sin respektive favoritpedagogik när det gäller att leda bibelstudium och berätta för olika grupper om Bibeln.

Bön och arbete

Bibelskolan har tillsammans med skolpräst ansvar för skolans böneliv. Någon har sagt: vill du uträtta storverk ska du först falla på knä. Bönen är ett sätt att lära sig lyssna till Gud och att hämta kraft.

Kapellet är Helsjöns hjärta. Här ber vi och firar mässa tillsammans. Bönen är en konst att utforska, ett samtal, en ständig inbjudan till ett möte, mellan Gud och oss. Bönen är ett sätt att ta ansvar i världen, att hörsamma Guds kallelse att bry oss om varandra och världen.

Hur tar vi som kristna samhällsansvar? Utmaningarna i världen just nu är många. För många, kan man tycka. Hur mycket man än jobbade skulle man inte hinna med mer än en bråkdel. För att vi inte ska bli utbrända och missmodiga behöver vi en stabil grund för vårt engagemang. Vi måste veta varifrån vi kan hämta kraft. Vi måste kunna urskilja mellan viktigt och mindre viktigt, vi måste lära oss prioritera.

Helsjöns bibelskola ger dig tid att utforska både bön och olika former av arbete. Vi reser till Tallinn som volontärer och är med i Svenska församlingens diakonala arbete. Vi deltar, tillsammans med andra kurser, i skolans odlingsprojekt och andra satsningar för en hållbar miljö. Nere vid sjön finns i vårt skapandehus Bergshällan som står öppet för var och en som vill pröva en kreativ tanke.

Bibelskolan samarbetar med vår kurs Odlingsglädje och skapelsekärlek vilket innebär gemensamma dagar i föreläsningssalen och ute vid pallkragarna. Det här är ett led i Helsjöns strävan efter hållbarhet och återhållsamhet: att värna jorden och inte roffa åt oss mer än vi behöver.

Tro och tvivel

Livet är inte antingen eller. Livet är både och. Både glädje och sorg. Tro och tvivel. Gemenskap och ensamhet. Så är det med dig och mig, och med världen. Vi är starka, sköra, missmodiga och hoppfulla. Så hur får vi allt att hålla ihop? Hur kan du och jag uppleva ett hållbart liv, och en hållbar värld? Det finns en botten i varje människa, där ytterligheterna möts. En mötesplats för himmel och jord, för mig och Gud, som ger oss trygga rötter och nyfikna grenar mot omvärlden. Den mötesplatsen vill vi utforska i Bibelskola Både&.

I Bibelskolan får du läsa om trons historia och bekanta dig med inspirerande trosgestalter genom tiderna. Du får reflektera över din egen tro och lyssna till andras berättelser. I strävan efter att forma en bärkraftig tro får du även läsa om och fundera över hur tron förhåller sig till förnuftet och hur man utan panik kan ta sig igenom tider av tvivel.

Jag och vi

Att vara kristen är inget enmansjobb: vi behöver varandra! Livet på folkhögskola kan forma stark gemenskap. I livet tillsammans upptäcker vi oss själva och vilka Gud kallat oss att vara. Oavsett om du kallar dig liberal, konservativ eller föredrar en medelväg är det meningsfullt och inspirerande att möta andra. I mötet övar vi oss att möta Kristus i den andra människan och att utforska vad Jesus menade när Han sa till sina lärjungar: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra! (Joh 13:34) Du får tillfälle att fundera över frågor som: Är det möjligt att älska varandra även när man tycker olika? Vad gör etiketterna med vår kyrka? Hur kan jag, i min tradition, bidra till enhet och brobryggande i Svenska kyrkan och ut i samhället, bland människor av annan tro och övertygelse?

Insikter och utsikter

Bibelskola Både& ger dig kunskaper, insikter och nya perspektiv. Vår förhoppning är att undervisningen ska ge dig mod och längtan att leva din tro och ge den vidare. Att tron får finnas både i hjärnan och i hjärtat – och i händer och fötter!

Att söka en hållbar tro och ett hållbart liv innebär också att i det lokala tänka in och räkna med det globala perspektivet, den – kan man säga – klotrunda församlingen. Det finns många kyrkliga traditioner att lära känna och bli vän med. Mission och förbön kan gå åt båda håll. Helsjöns folkhögskola har sedan många år en särskild kontakt med den koptiska kyrkan i Egypten och Anafora, ett retreatcenter strax utanför Kairo. Svenska församlingen i Tallinn, Estland, är en nyare bekantskap. Bibelskola Både& vill ge dig redskap att våga ta din plats – här hemma och i den världsvida kyrkan.

Medverkande

I Bibelskolan får du möta bland annat dessa personer:

Micael och Sara Grenholm från Hela pingsten

Olle Christiansson från Sveriges kristna råd

Sofia Nordin från Kristna fredsrörelsen

Anna Ardin, diakon som sysslar med profetisk diakoni

Systrarna på det svenskkyrkliga klostret Klaradal i Sjövik