fbpx

Bibelkursen Både &

Tro & livnåd & tjänstjag & vi, lokalt & globalt. Vi vet att ensamt funderande kring detta lätt blir grubbel och missmodighet, men får vi fundera tillsammans föds inspiration, kreativitet och frimodighet.  

Sista ansökningsdag

2021

31

MAJ

Snabbfakta

Längd 1 år

Kursstart 20 augusti 2021

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för material, resor mm (Om du bor på internatet betalar du även för mat och boende).

Behörighetskrav Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kontaktperson

Daniel Älverbrandt, 0320-20 58 30


Både &

Helsjöns härliga miljö får vi gemensamt brottas med och söka en hållbar riktning för våra liv. Helsjön omges av vacker natur präglad av årstidernas växlingar, liksom människorna på Helsjön är en färgglad palett av människor i olika åldrar och från olika håll och kanter. 


Tro & liv 

Med Bibeln som grund och Jesus som förebild ges du i ett kontextuellt perspektiv möjlighet att fördjupa din tro och hjälp att leva idag . Vi tror att i umgänget med Bibeln kan upptäcka en fördjupad gudsrelation och få förnyade förutsättningar för att leva hållbart. Både& är en strävan efter helhet. Tro och liv är inte två separata saker, utan två sidor av samma mynt. Du får redskap för att se hur bibelns texter både knyter an till och utmanar våra liv idag.  

Nåd & tjänst 

Som människor är vi skapade och älskade av Gud, bara därför att vi ärGuds kärlek är en gåva till oss som inte lämnar oss oberörda. Hur kan jag med mitt liv bidra till en hållbar gemenskap i den värld vi delar? 

Detta är inget passivt mottagande, utan driver till action. Genom att verka för och med Gud lär jag också känna Gud bättreGenom möjligheten till volontärarbete i Svenska församlingen i Tallinn (på hösten), och på Anafora i Egypten eller volontärarbete på Stadsmissionen i Göteborg (på våren) får vi hjälp att se hur vi kan tjäna Gud på olika sätt, samtidigt som vi lär känna Gud och varandra än bättre. 

Lokalt & globalt 

Helsjön är en del av världen och på ett sätt en värld i sig. Där ges det utrymme för att leva i och utveckla en gemenskap. Världen är också större än HelsjönAtt vara kristen är att vara del i en global gräsrotsrörelse. Kristna församlingar finns lokalt över hela jorden. På Helsjön finns den lilla gemenskapen där vi ber och firar mässa i vårt kapell. Men vi är också del i den världsvida, klotrunda församlingen. Det lokala är en del i det globala.  

Jag & Vi 

Att vara kristen är inget enmansjobb: vi behöver varandra! Livet på folkhögskola kan forma stark gemenskap. I livet tillsammans upptäcker vi oss själva och vilka Gud kallat oss att vara. Oavsett om vi kallar oss liberala, konservativa eller något mittemellan är det inspirerande att möta andra. Hur kan jag, i mitt sammanhang, bidra till större gemenskap och brobyggande i församling, samhälle och bland människor av annan tro och övertygelse?


Lärare på Bibelskola Både &

Lise-Lotte Wallin

Rektor, lärare och kursansvarig för Kyrkans grundkurs

lise-lotte.wallin@helsjon.se
0320-20 58 30

Johannes Adrian

Lärare på Allmän kurs

johannes.adrian@helsjon.se
0320-20 58 30

Peter Landgren

Lärare på skolans teologiska utbildningar

peter.landgren@helsjon.se
0320-20 58 30

Daniel Älverbrandt

Lärare i japanska, engelska och religion

daniel.alverbrandt@helsjon.se
0320-20 58 30

Karin Hugerth

Internatföreståndare
Lärare Odlarglädje & skapelsekärlek

karin.hugerth@helsjon.se
0320-20 58 30

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30