Bibelskolan Både&

Tro & livnåd & tjänstjag & vi, lokalt & globalt. Vi vet att ensamt funderande kring detta lätt blir grubbel och missmodighet, men får vi fundera tillsammans föds inspiration, kreativitet och frimodighet.  

sök senast

Ansökan stängd

Snabbfakta

Längd 1 års heltidsstudier

Kursstart 19 augusti 2024

Terminstider 24/25 höstterminen 19 augusti – 20 december, lov v. 44
vårterminen 8 januari – 3 juni,
lov v. 7 & 16

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för lunch, material, resor mm. Om du bor på internatet betalar du även rumshyra.

Behörighetskrav Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kontaktperson

Sofia Nordin, 0734-53 02 11


Både&

Helsjöns härliga miljö får vi gemensamt brottas med och söka en hållbar riktning för våra liv. Helsjön omges av vacker natur präglad av årstidernas växlingar, liksom människorna på Helsjön är en färgglad palett av människor i olika åldrar och från olika håll och kanter. 


Bibelskolan Både& vill ge verktyg för ett hållbart liv och en hållfast tro, som i folkhögskoleanda vill få oss att upptäcka, utvecklas och växa i livet. Detta gör vi tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. Som studerande kommer du bland annat att fördjupas i ämnena bibelkunskap, troslära, kyrkohistoria, ledarskap men även få möta och delvis delta i skolans kurs Odlarglädje och skapelsekärlek. I det mötet finns alla möjligheter att ytterligare inspireras i förhållandet till och fascinationen över skapelsen. Naturen runt Helsjön är fantastisk och under året kommer olika friluftsmoment att finnas med. Vårt kapell är ett av skolans hjärtan där bön, andakt och mässa får vara en god rytm för livet på Helsjön.

En ytterligare möjlighet finns genom vårt nära och mångåriga samarbete med Anafora i Egypten. I november åker vi och deltar i livet på Anafora under en period av tre veckor. För dig som inte har möjligheten eller inte vill åka med till Anafora förväntas du arbeta som volontär på Stadsmissionen i Göteborg. Under vårterminen åker vi tillsammans till Taizé, Frankrike och spenderar en vecka där. Här kan du läsa mera om Taizé.

Tro & liv 

Med Bibeln som grund och Jesus som förebild ges du i ett kontextuellt perspektiv möjlighet att fördjupa din tro och hjälp att leva idag . Vi tror att i umgänget med Bibeln kan vi upptäcka en fördjupad gudsrelation och få förnyade förutsättningar för att leva hållbart. Både& är en strävan efter helhet. Tro och liv är inte två separata saker, utan två sidor av samma mynt. Du får redskap för att se hur bibelns texter både knyter an till och utmanar våra liv idag.  

Nåd & tjänst 

Som människor är vi skapade och älskade av Gud, bara därför att vi ärGuds kärlek är en gåva till oss som inte lämnar oss oberörda. Hur kan jag med mitt liv bidra till en hållbar gemenskap i den värld vi delar? 

Detta är inget passivt mottagande, utan driver till handling. Genom att verka för och med Gud lär jag också känna Gud bättre. Genom möjligheten till att delta i livet på Anafora alternativt volontärarbete på Stadsmissionen i Göteborg under höstterminen och resan till Taizé på våren får vi hjälp att se hur vi kan tjäna Gud på olika sätt, samtidigt som vi lär känna Gud och varandra än bättre.

Lokalt & globalt 

Helsjön är en del av världen och på ett sätt en värld i sig. Där ges det utrymme för att leva i och utveckla en gemenskap. Världen är också större än HelsjönAtt vara kristen är att vara del i en global gräsrotsrörelse. Kristna församlingar finns lokalt över hela jorden. På Helsjön finns den lilla gemenskapen där vi ber och firar mässa i vårt kapell. Men vi är också del i den världsvida, klotrunda församlingen. Det lokala är en del i det globala.  

Jag & Vi 

Att vara kristen är inget enmansjobb: vi behöver varandra! Livet på folkhögskola kan forma stark gemenskap. I livet tillsammans upptäcker vi oss själva och vilka Gud kallat oss att vara. Oavsett om vi kallar oss liberala, konservativa eller något mittemellan är det inspirerande att möta andra. Hur kan jag, i mitt sammanhang, bidra till större gemenskap och brobyggande i församling, samhälle och bland människor av annan tro och övertygelse?

Antagning och besök på Helsjön

Återkoppling på ansökan och inbjudan till att besöka Helsjön folkhögskola och bland annat träffa lärare för bibelskolan sker under våren 2024. 

Ämnen på Både&

Bibelkunskap – vi lär oss hitta i den verktygslåda vi fått. Studier i gamla och nya testamentet hjälper oss att höra vad Gud säger och att orientera oss i livet

Troslära – Vem är Gud? Vad är en människa? Vad tror vi? Dop, Nattvard, Trosbekännelse är viktiga för min bekännelse

Kyrkohistoria – hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, och den kristna historien hjälper oss att orientera oss idag och i dagar som kommer

Ledarskap – vad kännetecknar en god ledare? Vad vill en god ledare? Är jag en ledare? Hur förhåller sig rollen till vem jag är?

Skapelsekärlek – Vi är en del av skapelsen med uppgiften att vara dess trädgårdsmästare. Vi studerar inte enbart om skapelsen, vi studerar i skapelsen.

För studerande på Bibelskola Både& är bibeln central. Vi rekommenderar att du som studerande har en fysisk, tryckt bibel. Utöver bibeln använder vi oss av mängder av annan litteratur som inspiration och kunskapsinhämtning. Du förväntas inte köpa specifik kurslitteratur och mycket spännande finns att låna i vårt fantastiska bibliotek. 


Lärare på Bibelskola Både&

Sofia Nordin

Teologpedagog, kursansvarig för Bibelskola Både&, undervisar i kyrkliga och teologiska kurser

sofia.nordin@helsjon.se

Daniel Älverbrandt

Lärare, undervisar i engelska, japanska och teologi

daniel.alverbrandt@helsjon.se

Johannes Adrian

Lärare, undervisar i hållbarhet & friluftsliv, historia, samhällskunskap och religion

johannes.adrian@helsjon.se

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30