Bibelkursen Både &

Tro & livnåd & tjänstjag & vi, lokalt & globalt. Vi vet att ensamt funderande kring detta lätt blir grubbel och missmodighet, men får vi fundera tillsammans föds inspiration, kreativitet och frimodighet.  

Ansökningstiden har gått ut

Snabbfakta

Längd 1 års heltidsstudier

Kursstart 18 augusti 2021

Terminstider 21/22 höstterminen 18 augusti – 17 december, lov v. 44
vårterminen 11 januari – 3 juni,
lov v. 7 & 15 

Deltagaravgift Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för lunch, material, resor mm. Om du bor på internatet betalar du även rumshyra.

Behörighetskrav Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kontaktperson

Johannes Adrian, 0320-20 58 30


Både &

Helsjöns härliga miljö får vi gemensamt brottas med och söka en hållbar riktning för våra liv. Helsjön omges av vacker natur präglad av årstidernas växlingar, liksom människorna på Helsjön är en färgglad palett av människor i olika åldrar och från olika håll och kanter. 


Till hösten drar Helsjöns bibelkurs Både & igång. Bibelkursen vill ge verktyg för ett hållbart liv och en hållfast tro, som i folkhögskoleanda vill få oss att upptäcka, utvecklas och växa i livet. Detta gör vi tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. Som studerande kommer du bland annat att fördjupas i ämnena bibelkunskap, troslära, kyrkohistoria, ledarskap men även få möta och delvis delta i skolans kurs Odlarglädje och skapelsekärlek. I det mötet finns alla möjligheter att ytterligare inspireras i förhållandet till och fascinationen över skapelsen. Naturen runt Helsjön är fantastisk och under året kommer olika friluftsmoment att finnas med. Vårt kapell är ett av skolans hjärtan där bön, andakt och mässa får vara en god rytm för livet på Helsjön. En ytterligare möjlighet finns genom vårt nära och mångåriga samarbete med Anafora i Egypten samt genom utbytet med Svenska kyrkan i Tallinn. Under höstterminen respektive vårterminen planerar vi för möjligheten till volontärarbete på dessa platser. 

Tro & liv 

Med Bibeln som grund och Jesus som förebild ges du i ett kontextuellt perspektiv möjlighet att fördjupa din tro och hjälp att leva idag . Vi tror att i umgänget med Bibeln kan vi upptäcka en fördjupad gudsrelation och få förnyade förutsättningar för att leva hållbart. Både& är en strävan efter helhet. Tro och liv är inte två separata saker, utan två sidor av samma mynt. Du får redskap för att se hur bibelns texter både knyter an till och utmanar våra liv idag.  

Nåd & tjänst 

Som människor är vi skapade och älskade av Gud, bara därför att vi ärGuds kärlek är en gåva till oss som inte lämnar oss oberörda. Hur kan jag med mitt liv bidra till en hållbar gemenskap i den värld vi delar? 

Detta är inget passivt mottagande, utan driver till handling. Genom att verka för och med Gud lär jag också känna Gud bättreGenom möjligheten till volontärarbete i Svenska församlingen i Tallinn (på hösten), och på Anafora i Egypten eller volontärarbete på Stadsmissionen i Göteborg (på våren) får vi hjälp att se hur vi kan tjäna Gud på olika sätt, samtidigt som vi lär känna Gud och varandra än bättre. 

Lokalt & globalt 

Helsjön är en del av världen och på ett sätt en värld i sig. Där ges det utrymme för att leva i och utveckla en gemenskap. Världen är också större än HelsjönAtt vara kristen är att vara del i en global gräsrotsrörelse. Kristna församlingar finns lokalt över hela jorden. På Helsjön finns den lilla gemenskapen där vi ber och firar mässa i vårt kapell. Men vi är också del i den världsvida, klotrunda församlingen. Det lokala är en del i det globala.  

Jag & Vi 

Att vara kristen är inget enmansjobb: vi behöver varandra! Livet på folkhögskola kan forma stark gemenskap. I livet tillsammans upptäcker vi oss själva och vilka Gud kallat oss att vara. Oavsett om vi kallar oss liberala, konservativa eller något mittemellan är det inspirerande att möta andra. Hur kan jag, i mitt sammanhang, bidra till större gemenskap och brobyggande i församling, samhälle och bland människor av annan tro och övertygelse?


Ämnen på Både &

Bibelkunskap – vi lär oss hitta i den verktygslåda vi fått. Studier i gamla och nya testamentet hjälper oss att höra vad Gud säger och att orientera oss i livet

Troslära – Vem är Gud? Vad är en människa? Vad tror vi? Dop, Nattvard, Trosbekännelse är viktiga för min bekännelse

Kyrkohistoria – hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, och den kristna historien hjälper oss att orientera oss idag och i dagar som kommer

Ledarskap – vad kännetecknar en god ledare? Vad vill en god ledare? Är jag en ledare? Hur förhåller sig rollen till vem jag är?

Skapelsekärlek – Vi är en del av skapelsen med uppgiften att vara dess trädgårdsmästare. Vi studerar inte enbart om skapelsen, vi studerar i skapelsen


Lärare på Bibelkursen Både &

Daniel Älverbrandt

Lärare, undervisar i engelska, japanska och teologi

daniel.alverbrandt@helsjon.se
0320-20 58 30

Peter Landgren

Lärare, undervisar på skolans teologiska utbildningar

peter.landgren@helsjon.se
0320-20 58 30

Johannes Adrian

Lärare, undervisar i hållbarhet & friluftsliv, historia, samhällskunskap och religion

johannes.adrian@helsjon.se
0320-20 58 30

Lise-Lotte Wallin

Rektor, lärare och kursansvarig för Kyrkans grundkurs

lise-lotte.wallin@helsjon.se
0320-20 58 30

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30