Våra utbildningarAllmän kursProfiler och tillval

Profiler och tillval

För dig som vill finns det möjlighet att sätta guldkant på studierna genom att välja något av våra profiler och tillval. Det innebär undervisning i ämnet en eller två eftermiddagar i veckan.

Foto och bildbehandling
Om du väljer profilen foto och bildbehandling får du lära dig att behärska programmet PhotoShop samtidigt som du fördjupar dig i fotografering. Tanken är att du ska få möta många olika moment. Exempelvis: makrofotografering, landskap, porträtt, belysning, studio, natur, svart/vit, kreativ skärpa/oskärpa och mycket annat.

Vi kommer att ha utställningar och du får också arbetsuppgifter/temauppgifter där du arbetar kreativt utifrån dina egna tankar och idéer.

Japanska
Två eftermiddagspass i veckan ägnar du åt studier i det japanska språket och den japanska kulturen. Den språkliga delen omfattar bland annat: vardagliga hälsningsfraser, vanligt förekommande vokabulär, genomgång av stavelsealfabeten och introduktion av Kanji-tecken, tal-hör-läs och skrivövningar, grammatik.
Den kulturella delen omfattar bland annat: introduktion i Japans historia – geografi – samhällsliv, centrala ideologier som uttrycks i kulturen, analyser av kulturella fenomen såsom Anime, Manga och musik, övningar i japansk skrivkonst – poesi – origami, läsning och presentation av kulturella fenomen utifrån intresse.
Inför läsåret 2019-2020 planerar vi för en språk- och studieresa till Japan. Förhoppningsvis med möjlighet till stipendium via universitets- och högskolerådet. Begränsat antal platser!
Lärare på kursen är Daniel Älverbrandt – legitimerad ämneslärare i japanska vid Helsjöns folkhögskola som har bott i Japan under nio års tid och studerat språket både vid japansk grundskola, liksom vid gymnasium och universitet i Sverige.

Konst
Med konst som profil får du möjlighet att arbeta i vårt fina konsthus vid sjön. Vi jobbar med många olika tekniker och du kan välja att fördjupa dig både i bild och konsthantverk. Exempel på tekniker vi brukar arbeta med är keramik, textil, screentryck, teckning, måleri och växtfärgning. Du har tillgång till konsthuset också på din fritid.
Du arbetar och utvecklas för din egen skull men vid ett par tillfällen under läsåret anordnar vi utställning så att även andra får ta del av det du skapat.

Hållbarhet
Hur lever jag hållbart? I detta tillval får vi lära oss allt från hur vi kan göra miljösmarta val i vardagen till hur vi ska ta hand om vår planet i det stora perspektivet. Vi tillbringar också mycket tid utomhus och lär oss att vistas i vår fantastiska natur och samspela med den på olika sätt. Föreläsningar och gäster varvas med praktiska övningar.

Psykologi
Tillvalet psykologi handlar om att få redskap till att försöka förstå sig själv, andra och varandra. Vi går igenom ämnesområden som utvecklingspsykologi –  “från vagga till grav”, socialpsykologi – att leva tillsammans, inlärning, minne, tänkande, psykisk ohälsa mm. På psykologin finns det stort utrymme för diskussion och samtal.