Våra utbildningarAllmän kursTillval

Tillval

För dig som vill finns det möjlighet att sätta guldkant på studierna genom att välja något av våra tillval. Det innebär undervisning i ämnet en eller två eftermiddagar i veckan.

Foto och bildbehandling

Om du väljer foto och bildbehandling får du lära dig att behärska programmet PhotoShop samtidigt som du fördjupar dig i fotografering. Tanken är att du ska få möta många olika moment. Exempelvis: makrofotografering, landskap, porträtt, belysning, studio, natur, svart/vit, kreativ skärpa/oskärpa och mycket annat.

Vi kommer att ha utställningar och du får också arbetsuppgifter/temauppgifter där du arbetar kreativt utifrån dina egna tankar och idéer.

Japanska

Två eftermiddagspass i veckan ägnar du åt studier i det japanska språket och den japanska kulturen. Den språkliga delen omfattar bland annat: vardagliga hälsningsfraser, vanligt förekommande vokabulär, genomgång av stavelsealfabeten och introduktion av Kanji-tecken, tal-hör-läs och skrivövningar, grammatik.
Den kulturella delen omfattar bland annat: introduktion i Japans historia – geografi – samhällsliv, centrala ideologier som uttrycks i kulturen, analyser av kulturella fenomen såsom Anime, Manga och musik, övningar i japansk skrivkonst – poesi – origami, läsning och presentation av kulturella fenomen utifrån intresse.

Vi har inlett ett utbytesprojekt med en vuxenutbildning i Kobe, Japan. Bland annat har vi webbinarium ihop och planerar för utbytesresor framöver (om världsläget förbättras vad gäller Covid 19).

Lärare på kursen är Daniel Älverbrandt – legitimerad ämneslärare i japanska som har bott i Japan under nio års tid och studerat språket både vid japansk grundskola, liksom vid gymnasium och universitet i Sverige.

Konst

Med konst som tillval får du möjlighet att arbeta i vårt fina konsthus vid sjön. Vi jobbar med många olika tekniker och du kan välja att fördjupa dig både i bild och konsthantverk. Exempel på tekniker vi brukar arbeta med är keramik, textil, teckning och måleri. Du har tillgång till konsthuset också på din fritid.
Du arbetar och utvecklas för din egen skull men vid ett par tillfällen under läsåret anordnar vi utställning så att även andra får ta del av det du skapat.

Hållbarhet och friluftsliv

Hur lever jag hållbart? I detta tillval får vi lära oss allt från hur vi kan göra miljösmarta val i vardagen till hur vi ska ta hand om vår planet i det stora perspektivet. Vi tillbringar också mycket tid utomhus och lär oss att vistas i vår fantastiska natur och samspela med den på olika sätt. Föreläsningar och gäster varvas med praktiska övningar.

Psykologi

Tillvalet psykologi handlar om att få redskap till att försöka förstå sig själv, andra och varandra. Vi går igenom ämnesområden som utvecklingspsykologi –  “från vagga till grav”, socialpsykologi – att leva tillsammans, inlärning, minne, tänkande, psykisk ohälsa mm. På psykologin finns det stort utrymme för diskussion och samtal.