Våra utbildningarAllmän kursStudiernas upplägg

Studiernas upplägg

Studietid

Allmän kursPå Allmän kurs går du ett till tre år för att få grundläggande behörighet, vilket krävs för högskolestudier och många andra utbildningar. Du kan också välja en något kortare studieväg som ger dig behörighet att söka till yrkeshögskola. Hur lång tid du behöver hos oss beror på dina tidigare studier och arbete.  Även du som har ett färdigt slutbetyg är välkommen att söka till allmän kurs.

  • Har du enbart betyg från grundskola bör du planera för tre års studier.
  • Har du betyg från grundskola samt ett år från gymnasieskola eller minst ett års arbetslivserfarenhet bör du studera minst två år på folkhögskola.
  • Har du gått två eller tre år på gymnasieskola eller motsvarande skolform kan du komplettera dina betyg under ett år och/eller komplettera med särskilda behörigheter.

Dator

När du studerar på allmän kurs behöver du ha tillgång till en bärbar dator i klassrummet. Finns att hyra på skolan om du inte har en egen.

Allmän kurs – årskurs 1 och 2

I årskurs 1 och 2 ligger fokus på att läsa in behörigheter och att utveckla studieteknik och studieförmåga. Saknar du den grundläggande behörighet som fås genom ett komplett slutbetyg från gymnasiet har du möjlighet att läsa in den här. På Helsjön vill vi skapa möjligheter för dig att lyckas med din skolgång oavsett om du behöver mycket tid och hjälp eller om du är en person som trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vi arbetar ofta ämnesöverskridande eftersom vi tror att vi lär oss bäst när kunskap sätts in i ett sammanhang. Då bryter vi de vanliga lektionerna för att arbeta med olika temaarbeten som fångar in flera olika ämnen. Det kan till exempel handla om att göra en film eller en tidning som handlar om demokrati.

Allmän kurs – högskoleförberedande år

Det högskoleförberedande året på Allmän kurs är ett år för dig som vill förbereda dig för vidare studier. Året kan läsas separat eller som en påbyggnad till årskurs 1 och/eller 2. För dig som behöver finns det möjlighet att läsa in en eller flera behörigheter under året.
En stor del av tiden arbetar vi i projektform. Det innebär att undervisningen ägnas åt ämnesövergripande temaarbeten. Arbetssätten är varierande och innefattar föreläsningar, litteraturstudier, fackuppsatser, muntlig presentation, faktasökning och källkritik, studiebesök mm. Du får arbeta med aktuella och spännande ämnen både på egen hand och i grupp. Vårt mål är att du ska få prova på de arbetssätt som är vanliga inom högre studier så att du känner dig trygg med att påbörja en högre utbildning efter din tid hos oss. Utöver projektlektionerna läser du också några ämnen separat, till exempel Engelska och Matematik.

Tillval

Oavsett om du läser årskurs 1 och 2 eller det högskoleförberedande året kan du välja något av våra tillval: Foto, japanska, konst, hållbarhet eller psykologi. Läs mer om detta här.