För dig som vill finns det möjlighet att sätta guldkant på studierna genom att välja något av våra tillval. Det innebär undervisning i ämnet en eller två eftermiddagar i veckan.

TILLVAL PÅ ALLMÄN KURS

Psykologi

Tillvalet psykologi handlar om att få redskap till att försöka förstå sig själv, andra och varandra. Vi går igenom ämnesområden som utvecklingspsykologi –  “från vagga till grav”, socialpsykologi – att leva tillsammans, inlärning, minne, tänkande, psykisk ohälsa mm. På psykologin finns det stort utrymme för diskussion och samtal.

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30