Våra utbildningarÖvriga kurserLärarassistent

Lärarassistent

Tyvärr blir det ingen kurs i höst. Förhoppningsvis blir det kursstart till vårterminen 2021 istället. Ansökningsdatum är inte fastställt ännu, håll utkik här på hemsidan för aktuell information.

Lärarassistentutbildningen  är en ettårig eftergymnasial utbildning på heltid.

Målgrupp:
Vill du jobba i skolan med barn och ungdomar, men inte bli lärare? Jobbar du redan i skolan som assistent och känner att du behöver mer utbildning? Vill du arbeta med något meningsfullt där du kan göra skillnad? Då är lärarassistent något för dig!

Det behövs fler vuxna i skolan och lärarna behöver kunna fokusera mer på det pedagogiska arbetet. Som lärarassistent kan du fungera som ett stöd för läraren och bidra till en tryggare skolmiljö.

Innehåll:

  • Kursen fokuserar en hel del på sociologi och psykologi, med  särskilt fokus på neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Du kommer att få utbildning i samtalsmetodik, konfliktlösning och ledarskap. Under kursen får du också lära dig om skolan som system och vilka lagar och förordningar som styr skolans verksamhet.
  • En del av kursen ger dig orientering i informations- och kommunikationsteknik (IKT), eftersom det är en viktig del av skolans vardag.
  • Skapande och estetiska uttryck.
  • Världsbilds- och kulturmöten.
  • Under utbildningen möter du lärare med många års erfarenhet i yrket, rektorer och experter inom skolans olika områden.
  • Kursen innehåller ca 20 % praktik som riktar sig mot grundskolan.

 

Att studera på folkhögskola
innebär att du är deltagare och inte elev. Det betyder att vi förväntar oss att du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. På kursen möts människor med olika erfarenheter och alla är en värdefull tillgång i klassrummet. Folkhögskolan strävar efter att sätta in kunskaper i en helhet och vill också ge deltagarna möjlighet att utvecklas personligt. Under utbildningen har du möjlighet att fördjupa dig i ett tillval två eftermiddagar i veckan. Läs mer om tillvalen som erbjuds här.

Studiefinansiering:
Lärarassistent är en eftergymnasial utbildning och berättigar till studiemedel från CSN.

Kostnader: Utbildningen kostar ingenting men du betalar för kost (obligatoriskt), material, läroböcker (går att hyra), logi (för dig som vill bo på skolan) och eventuell hyra av dator i undervisningen (om du inte har en egen). Se Studieinformation – kostnader.

Frågor:
Kontakta kursansvarig Elise Arnell

Antagningskrav:
Du har slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande och ett godkänt utdrag från belastningsregistret. Det sistnämnda beställer du hos polisen.se. Det ska bifogas som en fil i ansökan.