Våra utbildningarÖvriga kurserKyrkvärdskurs – grundkurs

Kyrkvärdskurs – grundkurs

Fredag – lördag  19-20 februari 2021

Program för grundkursen

Fredag
17.00 Kvällsmat och inkvartering
18.00 Presentation av kursen och deltagarna. Att vara kyrkvärd – mening och uppgift
20.00 Aftonbön
20.30 Ostbricka och samtal

Lördag
08.00 Frukost
08.45 Morgonbön
09.00 Kyrkoåret, kyrkorummet och gudstjänsten
10.30 Förmiddagskaffe
11.00 Praktisk övning
– rösten och kroppen i gudstjänsten
– duka nattvardsbordet och kläderna i gudstjänsten
12.00 Middag
13.00 Praktisk övning, se förmiddagen
14.00 Svenska kyrkan idag – en kort presentation
Kaffe

Målgrupp: Nya och tidigare kyrk- och gudstjänstvärdar

Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter

Kursledare:

Arrangör: Helsjön folkhögskola

Kostnad: kost och logi i enkelrum inkl. lakan: 1495 kr

Anmälan senast 29 januari i nedanstående formulär eller till Marianne Karlsson på telefon 0320-20 58 40.

Kursanmälan

 

Verification