Våra utbildningarÖvriga kurserKyrkvärdskurs – Gudstjänst och förbön

Kyrkvärdskurs – Gudstjänst och förbön

Fredag – lördag  16-17 april 2021

En fördjupningskurs för den som tidigare gått kyrkvärdskurs grund.


Program för gudstjänst och förbön

Fredag
17.00 Kvällsmat och inkvartering
18.00 Presentation av kursen och deltagarna
Gudstjänstens rötter
20.00 Aftonbön
20.30 Ostbricka och samtal

Lördag
08.00 Frukost
08.45 Morgonbön
09.00 Gudstjänst – Liturgi
10.30 Förmiddagskaffe
11.00 Kyrkans förbön
12.00 Lunch
13.00 Kyrkans förbön forts.
14.45 Kaffe

Målgrupp: Kyrk- och gudstjänstvärdar

Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter

Kursledare:

Arrangör: Helsjön folkhögskola

Kostnad: kost och logi i enkelrum inkl. lakan: 1 495 kr

Anmälan senast 26 mars i nedanstående formulär eller till Marianne Karlsson på telefon 0320-20 58 40.

Kursanmälan

 

Verification