Våra utbildningarÖvriga kurserKyrkvärdskurs, Dop och Nattvard

Kyrkvärdskurs, Dop och Nattvard

Kyrkvärdskurs 27-28 november 2020

En fördjupningskurs för den som tidigare gått kyrkvärdskurs grund.

Program för Dop och Nattvard

Fredag
17.00 Kvällsmat och inkvartering
18.00 Presentation av kursen och deltagarna
Kyrkvärdens roll vid dop och nattvard – ansvar och möjligheter
20.00 Aftonbön
20.30 Ostbricka och samtal

Lördag
08.00 Frukost
08.45 Morgonbön
09.00 Dopet – dess teologi, liturgi och innebörd idag.
10.30 Förmiddagskaffe
11.00 Fortsättning, vi avslutar förmiddagen med dopvandring i kapellet
12.00 Lunch
13.00 Nattvarden – dess teologi, liturgi och innebörd idag.
14.45 Kaffe

Målgrupp: Kyrk- och gudstjänstvärdar

Mål: Att inspirera till engagemang och utbilda i kyrkvärdens uppdrag och uppgifter

Kursledare:

Arrangör: Helsjön folkhögskola

Kostnad: kost och logi i enkelrum inkl. lakan: 1 495 kr

Anmälan senast 6 november i nedanstående formulär eller till Marianne Karlsson på telefon 0320-20 58 40.

Kursanmälan

 

Verification