Våra utbildningarÖvriga kurserHelsjöns Basår

Helsjöns basår – för invandrade i Göteborg

sfi-stor

Som en del av verksamheten ENVIS, En väg in i det svenska samhället, erbjuder Helsjöns folkhögskola ett utvecklingsår med möjlighet till påbyggnad, Helsjöns basår.

Basåret – praktisk svenska vänder sig till den som har svenska som andraspråk och vill förbättra sin möjlighet att klara av vardagen i det svenska samhället, må bra och förstå system, normer och värden. Vi arbetar med språket framför allt muntligt.

Basåret – SFI-spåret ger den som har kommit lite längre i sin språkutveckling möjlighet att öva mer på att läsa och skriva på svenska.

Basåret berättigar inte till studiemedel.

Var? För nuvarande i lokal i Bergsjöns kyrka vid Rymdtorget i Göteborg.

När? Dagtid måndag – fredag.

Programtider
Hösten: 19 augusti – 18 december 2020, lov vecka 44
Våren: 7 januari – 4 juni 2021, lov vecka 7 och 14

Veckans innehåll, heltid 5 dagar/vecka

  • Grundläggande träning i att tala och förstå svenska språket tillsammans med pedagoger
  • Svenska/SFI
  • Gemenskap
  • Rörelse och hälsa
  • Vardaglig matematik, samhällsinformation och IT-kunskap
  • Den svenska naturen
  • Orientering om samhälle, religion, svensk historia och geografi
  • Praktisk språkträning med svensktalande volontärer
  • Skapande och svenska genom hantverk och estetisk verksamhet
  • Svenska genom musiken

Det finns möjlighet att vara med på deltid enligt överenskommelse med samordnaren. I förekommande fall kan basåret också kombineras med praktik på Erikshjälpen second hand i Kortedala eller arbetsträning/praktik i Textilateljén.

Vem kan söka?
Den som befinner sig på B-nivå i SFI eller högre och är grundläggande läs- och skrivkunnig på svenska.

Hur söker man?
Ansökan Helsjöns basår OBS! pdf-fil – fyll i, skanna och skicka till samordnare Andrea Bruzelius med e-post andrea.bruzelius@helsjon.se eller med post till Allhelgonakyrkan, Årstidsgatan 1, 415 13 Göteborg.

Frågor? 
Kontakta samordnare Andrea Bruzelius på telefon 073-7731083.