Våra utbildningarÖvriga kurserFortbildning för kyrkvaktmästare

Fortbildning för kyrkvaktmästare

Helsjöns folkhögskola erbjuder fortbildning i Svenska kyrkans tro, tradition och gudstjänstliv för medarbetare som i sin tjänst utför kyrkvaktmästares uppgifter i samband med gudstjänster och förrättningar.

Kurserna fungerar både som grundkurs för den som är ny i kyrkliga sammanhang och som fördjupning för den som har längre erfarenhet av att arbeta i Svenska kyrkan.

Förutom grundkursen A erbjuds enligt önskemål från tidigare kursdeltagare en fristående B-kurs, en fördjupningskurs i bibelkunskap. Även den som ännu inte gått grundkursen kan gå B-kursen.

A: en grundkurs i två delar

4 september och 2 oktober 2019 klockan 10 – 16 på Helsjöns folkhögskola, Horred
Förmiddagskaffe serveras i matsalen kl. 9.30

A-kursen är en helhet uppdelad på två tillfällen.
Man anmäler sig till båda dagarna samtidigt.

  • Kyrkorummet och dess symboler
  • Gudstjänstens historia och uttryck
  • Svenska kyrkans organisation
  • Kyrkoåret och de liturgiska färgerna
  • Vad innebär det att Svenska kyrkan är en luthersk kyrka?

B: en dag om Bibelns röda tråd

6 november 2019 klockan 10-16 på Helsjöns folkhögskola
Förmiddagskaffe serveras i matsalen kl. 9.30

  • Hur kom Bibeln till?
  • Hur hänger Gamla och Nya testamentet ihop?
  • Vad har bibeltexterna att säga oss idag?


Kostnad
: 325 kr/kursdag inklusive fika och lunch. Faktureras efter kursen.

Kursansvarig: Anna-Sophia Bonde, Helsjöns folkhögskola

Anmälan i nedanstående formulär. Senast 15 augusti till kurs A och senast 15 oktober till kurs B. Det går bra anmäla sig till båda kurserna samtidigt. OBS! Skriv vilken/vilka av kurserna ni anmäler er till i Meddelanderutan.

Kursanmälan

 

Verification