Våra utbildningarÖvriga kurserAtt leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare är en kurs för dig som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Under fyra kurstillfällen får du som deltagare hjälp att se på din församling på ett nytt sätt och reflektera kring medarbetarskap. Mellan träffarna har du som kursdeltagare uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Träffar på Helsjön:
3 – 5 september 2019

11 – 13 november 2019

21 – 23 januari 2020

1 – 2 april 2020

Kostnad: Kursen bekostas av Ideellt forum och Helsjöns folkhögskola. Deltagaren betalar för kost, logi och material i samband med kursen, totalt  ca 11 000 kr.

Kursledning:
JanOlof Nordström, Ideellt forum
Carina Frykman, Göteborgs stift
Gunilla Nordin, Skara stift
Eva Wulff, Lunds stift
Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola

Mer information
www.ideelltforum.se
Lise-Lotte Wallin, Helsjön folkhögskola
E-post: lise-lotte.wallin@helsjon.se
Telefon: 0320-20 58 30

Folder för nedladdning

Ansökan: ansokan-ideella (PDF).

Ansökan skall vara inne senast 3 juni och besked om vilka som antas till kursen lämnas under juni månad. Det är en fördel för deltagande församling om flera medarbetare går kursen samtidigt. Detta för att få en så god process som möjligt i församlingen. Kursen motsvarar cirka kvartsfart.
För anmälan använd formuläret ovan. (Spara ner dokumentet, fyll i och bifoga). Mejla till info@helsjon.se eller skicka med post till Helsjön folkhögskola, Helsjön 1, 519 90 Horred.