Våra utbildningarÖvriga kurserAtt leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare är en kurs för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet med denna processutbildning är att rusta personer som samordnar och leder ideella medarbetare till att bli möjliggörare för ideellt engagemang. Under fyra kurstillfällen får deltagarna hjälp att se på sin församling på ett nytt sätt och reflektera kring medarbetarskap. Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Träffar på Helsjön:
7 – 9 september 2020

24 – 26 november 2020

25 – 26 januari 2021

14- 15 april 2021

Kostnad: Kursen bekostas av Ideellt forum och Helsjöns folkhögskola. Deltagaren betalar för kost, logi och material i samband med kursen, totalt  ca 11 000 kr.

Kursledning:
JanOlof Nordström, Ideellt forum
Carina Frykman, Göteborgs stift
Gunilla Nordin, Skara stift
Eva Wulff, Lunds stift
Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola

Mer information
www.ideelltforum.se
Lise-Lotte Wallin, Helsjön folkhögskola
E-post: lise-lotte.wallin@helsjon.se
Telefon: 0320-20 58 30

Ansökan: ansokan-ideella (PDF).

Ansökan skall vara inne senast 25 maj och besked om vilka som antas till kursen lämnas under juni månad. Det är en fördel för deltagande församling om flera medarbetare går kursen samtidigt. Detta för att få en så god process som möjligt i församlingen. Kursen motsvarar cirka kvartsfart.
För anmälan använd formuläret ovan. (Spara ner dokumentet, fyll i och bifoga). Mejla till info@helsjon.se eller skicka med post till Helsjön folkhögskola, Helsjön 1, 519 90 Horred.