“Låt rätten flöda fram”

Idag när jag skriver detta har det varit krig i Ukraina i en månad.

Ett fredligt och demokratiskt folk har utsatts för ett angrepp, som bygger på falska kunskaper. Ett krig som förs mot ett demokratiskt land av en icke-demokratisk regim.

Vi på Helsjön vill värna om demokratin, på alla nivåer. Här på skolan, i Sverige, i Europa och världen. Därför vill vi idag och dagar framöver visa vårt stöd till folket i Ukraina genom att visa den ukrainska flaggan på vår hemsida.

Citatet ovan är hämtat från den gammaltestamentliga profeten Amos 5:24

Lise-Lotte Wallin

rektor

publicerat av Lise-Lotte Wallin
24 mar, 2022

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30