Nätverket Grön diakoni

Nätverket Grön diakoni är ett öppet och tillgängligt forum för påfyllnad, inspiration och fortbildning inom området Grön diakoni – nationellt och ekumeniskt.

Nätverket riktar sig till alla med intresse för naturen som en resurs för att främja tillhörighet, växande, utveckling, och hälsa.

Nätverket Grön diakoni är ett samarrangemang mellan Helsjön folkhögskola och Göteborgs stift.

Ta del av nätverket

Vill du vara med? Välkommen att kontakta någon av nätverkets kontaktpersoner.

Årlig nätverksträff på Helsjön

27 september 2022 hölls senaste nätverksträffen, där Fredrik Ivarsson och Annika Spalde höll ett seminarium med temat “Att finna liv och hopp i naturen”.

Nästa års nätverksträff är planerad till tisdagen den 24 oktober 2023.

Kontaktpersoner

Gabriella Åberg
Helsjön folkhögskola
gabriella.aberg@helsjon.se
0320-20 58 30

Helena Jonsson
Göteborgs stift
helena.jonsson@svenskakyrkan.se
031-771 29 89 

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30