Nätverket Grön diakoni

Nätverket Grön diakoni är ett öppet och tillgängligt forum för påfyllnad, inspiration och fortbildning inom området Grön diakoni – nationellt och ekumeniskt.

Nätverket riktar sig till alla med intresse för naturen som en resurs för att främja tillhörighet, växande, utveckling, och hälsa.

Nätverket Grön diakoni är ett samarrangemang mellan Helsjön folkhögskola och Göteborgs stift.

Ta del av nätverket

Vill du vara med? Välkommen att kontakta någon av nätverkets kontaktpersoner.

Årlig nätverksträff på Helsjön

Nätverksträff för 2024 är torsdagen den 17 oktober. Temat och schemat för höstens nätverksträff kommer publiceras under våren här på hemsidan.  

2023 års nätverksträff hade temat Gröna miljöer för människor att växa & läka i – en dag för dig som vill arbeta med natur och odling för återhämtning, praktik eller arbetsträning. 

Kontaktpersoner

Gabriella Åberg
Helsjön folkhögskola
gabriella.aberg@helsjon.se
0320-20 58 30

Helena Jonsson
Göteborgs stift
helena.jonsson@svenskakyrkan.se
031-771 29 89 

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30