Kurortstiden 1888-1949

David Hedenbergh var affärsmannen i Horred som tog fasta på de välkända läkande egenskaperna i Hällesjön och grundade Helsjöns gjyttjebad och kuranstalt 1884.

Redan på 1600-talet talades det om sjöns läkande kraft. Man offrade mynt i sjön och menade att den sjukdom man sökte bot för följde med myntet ned i djupet. Ända fram till mitten av 1800-talet var Hällesjön offersjö. På senare tid kom Hällesjön att kallas Helsjön, kanske för att ytterligare betona det helande som många fått uppleva efter lerbehandlingar och bad.

När Helsjöns kuranstalt invigdes 1888 bestod anläggningen av tre hus vid sjöstranden, med restaurang, boningsrum och ett varmbadhus.

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30