Om HelsjönMiljödiplomering

Miljödiplomering

Helsjöns folkhögskola arbetar hårt för miljön
Redan hösten 2001 blev Helsjön, som första folkhögskola, miljödiplomerad utifrån Svenska kyrkans miljödiplomeringsprogram, fas 1.

I november 2010 var det dags för fas 2. Då kom miljösamordnaren från Göteborgs Stift Christina Barnerus samt diplomerarna Henrik Grimheden och Hanna Hermansson till Helsjön för att bedöma våra nya uppnådda delmål för 7 olika ämnesområden. Det handlar bl a om byggnader och markanläggningar, inköp, transporter och kommunikation och inte minst folkhögskolans och kapellets liv och verksamhet.

Efter två år ska en extern revision äga rum och den 15 april 2013 var Christina Barnerus och diplomerare Carina Larusson här. Så här skrev Carina Larusson i rapporten:

“Helsjöns folkhögskola har varit en tidig medarbetare i arbetet för en hållbar utveckling. Man var bland de första att införskaffa ett hållbart energisystem och man har genom åren upprätthållit en gedigen och engagerad kompetens i miljöarbetet. Den värdegrund som skolan bygger på förvaltas väl i det arbete som utförs och det är glädjande att se att det sker med en uthållighet i tiden. Att oförtröttat fortsätta sitt arbete utan att tappa gnistan är värdefullt men inte alla förunnat. Helsjöns folkhögskola har med åren tagit stora steg framåt för en hållbar utveckling och det arbetet har säkerligen också inspirerat många av skolans elever till nytt tankemönster med nya värderingar och ökad medvetenhet om behovet av att alla tar ansvar för skapelsens utveckling.

I denna revisionsrapport finns inget att anmärka på utan snarare endast att glädjas över. Rapporten är väl formulerad och arbete är väl utfört – med uthållighet!”

Läs gärna rapporten: Revisionsrapport Helsjön fas 2extern 2013

Hela dokumentationen kan du se här: Externrevision våren 13 fas 2